Tak kupříkladu přijde na řadu obnova zdejších zpevněných ploch či doplnění další sítě stezek jak pro pěší, tak cyklisty. Podél Městského náhonu bude mimo jiné vystavěn mlatový chodník a dojde také na úpravy stávajících pěšin.

V sadech se rovněž vybuduje víceúčelová rekreační plocha, na kterou bude přístup novým kamenným schodištěm. Rekonstrukcí a obnovou projde i veřejné osvětlení či lavičky a odpadkové koše. Posledně dvou jmenovaných tu navíc přibude. Seznam všech změn a inovací tím ale stále nekončí.

Úpravy se dotknou náměstí Svaté Trojice, a to zejména z důvodu celkového zklidnění dopravy v daných místech. Například kapacita zdejšího parkoviště tak bude navýšena z dosavadních 130 na 145 parkovacích míst. Dalších tucet jich vznikne v ulici Jaselské a současně je v plánu i vybudování nové sítě chodníků.

Jdeme však dále. Konkrétně na pozemky mezi tenisovým a kynologickým areálem. Tady se vymezí a rozšíří v současnosti neupravené plochy využívané k občasnému parkování a zajistí se, aby mohl prostor fungovat pro tyto účely mnohem lépe a komfortněji. Na řadu se poté ale dostanou i drobnější práce na Městském náhonu, který skrz sady protéká. Ke slovu zde přijde instalace zábradlí, lávky, upravení čela propustku nebo rozšíření schodiště.

Po několik následujících měsíců čekají návštěvníky Městských sadů v Opavě některá omezení. Začaly zde totiž rozsáhlé stavební práce na obnově a zatraktivnění parku v očích veřejnosti.

Nynější stavební práce jsou posledním dílem projektového triptychu revitalizace Městských sadů. První dvě části tvořily nedávné obnovy zeleně a budování dětských hřišť.

„Celý prostor by touto regenerací měl získat celistvý ráz a měl by se stát atraktivním místem, které bude vyhledávanou destinací pro trávení volného času a k rekreaci," slibují si zástupci magistrátu. Aktuální práce v sadech samozřejmě poněkud ovlivní zdejší běžný chod.

Úředníci ovšem slibují, že jen minimálně. Park bude po celou dobu přístupný, a to včetně tzv. in-line stezek, kde dojde pouze občas k mírným omezením.

Pokud půjde vše dle plánu, mělo by být vše hotovo na konci letních prázdnin. „Počítáme s tím, že by měly být práce dokončeny do konce letošního srpna. Převzetí stavby městem je naplánované kolem 2. září," upřesňuje na závěr mluvčí opavské radnice Lada Dobrovolná.