V parku se objevily holiny, které působily na procházející depresivně. Město Opavanům slíbilo, že v prázdných místech nechá vysadit nové stromy a slib začíná plnit.

„Díky spolupráci s architekty a arboristy se začíná do Městských sadů vracet celkem 172 stromů. Vysazování se uskuteční ve dvou etapách. Část jsme vysadili už na jaře a část vysadíme na podzim,“ popsal městský radní Petr Popadinec. Jde především o takové druhy, které v sadech už v minulosti rostly a doplněné budou o další dřeviny tak, aby vytvořily ucelené rostlinné společenství, vhodné pro takový prostor.

Opava usiluje o návrat Městských sadů k jejich prapůvodu, tedy architektonicky i arboristicky ucelenému prostoru, jaký měl park při svém vzniku na konci 18. století. Naposledy se v roce 2013 řešila regenerace zpevněných ploch a byla doplněna síť cest pro pěší a cyklisty. Na náměstí Svaté Trojice se rozšířilo parkování a teď přichází na řadu zeleň. Ta tvoří rekreační, sportovní, kulturní a odpočinkovou zónu města.

Nově vysazené stromy rostou na ploše celých sadů, u cest i podél potoka, v okolí pódia i na náměstí Svaté Trojice před kostelem. Výsadba je financována z dotace v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Opavskými sady, které patří k nejstarším v republice, procházela historie města. Na výsadbě okrasné zeleně se podílely místní šlechtické rody, bohatí měšťané, armáda, členové zemské vlády, poslanci, představitelé úřadů a další mecenáši.

K tématu

Městské sady byly založeny roku 1797 na břehu řeky Opavy a k nim přibyly v prstenci okolo historického jádra postupně další. Centrální souvislý prstenec městských parků vznikal kolem historického jádra města. Část parku u Ptačího vrchu má pozůstatky novějších hradeb města z doby kolem 15. století, druhá linie hradeb vzala za své v průběhu 19.století. Začátek 20. století přinesl pojmenování jednotlivých sadů: Heiderichovy sady (nyní Dvořákovy sady), sady Císaře Josefa (nyní sady Svobody), Engelsbergovy sady (nyní Křížkovského sady), Schillerovy sady (nyní Smetanovy sady) a sady U muzea a Sněmovní sady (nyní Janáčkovy sady). Iniciátorem vzniku sadů byl osvícený opavský starosta Johann Josef Schössler.

MOHLO BY VÁS TAKÉ ZAJÍMAT:

Historické skvosty burácely Hlučínskem! Velký závod startoval v Kravařích

Prajzská Rallye byla přehlídkou motoristických skvostů | Video: Petr Widenka