Už téměř půl roku ukládá nový zákon obcím povinnost schvalovat výjimky z nočního klidu zejména při kulturních akcích. Jaké zkušenosti s novými pravidly učinila města na Opavsku a jak se k nim staví pořadatelé?

V Opavě nová vyhláška o nočním klidu a regulaci hlučných činností platí od 10. března. „V dubnu zastupitelé schvalovali znovu přílohu vyhlášky, resp. změnu obecně závazné vyhlášky,“ uvedla mluvčí Opavy Lada Dobrovolná.

Do seznamu akcí, které mají výjimku z vyhlášky, byly doplněny další dvě, u nichž žádali o povolení pořadatelé až v dubnovém termínu. Jednou z nich je například tradiční Country širák. Tato novelizace je platná od 12. května. Od té doby Opava seznam akcí neměnila. 

„V červnu byla podána ještě jedna žádost o zařazení jedné akce  do vyhlášky, ale její konání po 22. hodině rada neschválila,“ dodala Lada Dobrovolná. Vyhlášku považují za nesmyslnou provozovatelky Hospůdky Na Sokolce v Opavě-Kateřinkách. „Přijde mi to zbytečné kvůli těm několika akcím, které za rok máme,“ uvedla Monika Lexová, která hospůdku provozuje s Michaelou Valentovou.

„Letos jsme už žádné akce právě kvůli vyhlášce nepořádali. Lidé z okolí si pravidelně stěžovali a byli jsme vlastně dotlačeni k tomu, že jsme akce přestali dělat,“ dodala Monika Lexová.

Podle mluvčí Městské policie Opava Petry Wittek Stonišové se počet stížností na rušení nočního klidu od schválení nové vyhlášky nijak nezvýšil. „Žádný nárůst nepozorujeme,“ uvedla.

Jediný problém, který v Opavě dosud zaznamenali, je ten, že pořadatelé neposílají k vyvěšení oznámení o konání akce před  jejich konáním. Město pořadatele zatím na tuto povinnost samo upozorňuje. „Do budoucna to dělat nebudeme, a pokud nám pořadatel akci nenahlásí a není tedy pět dní před jejím konání nic vyvěšeno na úřední desce, je to jako by akce povolena nebyla a musí tedy skončit ve 22 hodin,“ dodala Lada Dobrovolná.

V Hradci nad Moravicí žádné problémy nová vyhláška nepřinesla. „Kvůli výjimce z vyhlášky jsme nemusli svolávat mimořádné zastupitelstvo, ani pořadatelé si na ni nestěžovali. Seznam akcí, které mají výjimku, jsme schválili v lednu před tím, než začala vyhláška platit. Zahrnuli jsme do ní tradiční akce jako například Moravské hrady nebo další akce, které nám nahlásili pořadatelé. Je to ale samozřejmě nová věc a s vyhláškou budeme dále pracovat,“ uvedla vedoucí odboru vnitřní věcí a kultury hradeckého úřadu Jitka Celtová.

Obecně závazná vyhláška platná pro Opavu a městské části stanoví, že noční klid je dobou od 22. do 6. hodiny. V této době je každý povinen zachovat klid a omezit hlučné projevy, jakými jsou verbální projevy, živá i reprodukovaná hudba apod. Dále se také vyhláška zabývá regulací hlučných činností o nedělích a ve státem uznaných dnech pracovního klidu. Vyhnout se těmto činnostem mají občané povinnost v době od 6 do 13 do a od 19 do 22 hodin.