Od náměstkyně hejtmana Jaroslavy Wenigerové si předevčírem převzali knižní poukázku, USB Flash Disk, drobné dárky, květiny a referenční list.

Adam Břemek ze Středního odborného učiliště stavebního Opava byl oceněn za výborný studijní prospěch po celé období studia, za reprezentaci v soutěžích odborných dovedností na krajských, celostátních a mezinárodních úrovních a také za vítězství dvoučlenného týmu na Mezinárodním mistrovství České republiky v soutěži odborných dovedností učňů v oboru klempíř, konaného v rámci Stavebních veletrhů 2008 Brno.

Student Jan Koščák z opavského Mendelova gymnázia byl vybrán za své výborné studijní výsledky, za dvojnásobné první místo v republikovém kole Turnaje mladých fyziků, za druhé místo v krajském kole soutěže Robotour 2007 a za osmadvacáté místo v celorepublikovém kole Matematické olympiády v programování.

Ocenění Simony Škurkové z vítkovského gymnázia zohlednilo její výborné studijní výsledky po celou dobu studia, vynikající reprezentaci v okresních kolech olympiády v angličtině a zeměpise i první místo v celostátní soutěži družstev ve vědomostní a výtvarné soutěži Frankofonie.

Střední školy Moravskoslezského kraje mohly navrhnout pouze jednoho žáka a komise letos vybírala z dvaapadesáti adeptů. Vybraní museli splnit náročná kritéria. Základním předpokladem pro splnění stanovených podmínek byl vynikající prospěch, úspěšná reprezentace školy na soutěžích a přehlídkách v celostátním i mezinárodním měřítku, a také mimořádné výsledky minimálně krajského významu v mimoškolních aktivitách - v umělecké a kulturní činnosti, ve sportu, v technických dovednostech, péči o přírodu a životní prostředí, nebo v jiných společensky prospěšných činnostech v právě končícím školním roce.