Na návrh proděkanky pro nelékařská studia Fakulty veřejných politik Slezské univerzity doc. PhDr. Yvetty Vrublové, Ph.D., byli bronzovými medailemi oceněni také čtyři zástupci Slezské nemocnice v Opavě, pedagogové Slezské univerzity.

Bronzové ocenění získali MUDr. Ingrid Rýznarová, PhDr. Hana Hozová, MUDr. Eva Sehnálková, MUDr. Matúš Peteja, Ph.D. Ocenění bývá udělováno za reprezentaci opavského a karvinského vysokého učení, také za výsledky práce akademických i neakademických pracovníků univerzity, kteří ji jako zástupci umějí prosadit na vědeckém, výzkumném či jiném odborném poli. Slezská univerzita má k tomuto účelu třístupňový systém medailí v barvách bronzová, stříbrná a zlatá o průměru 70mm. Tyto medaile na návrh členů akademické obce schvaluje děkan příslušné součásti a uděluje je rektor univerzity.

„Jsem rád, že výše jmenovaným může naše univerzita také udělením medaile poděkovat za dlouholetou spolupráci při rozvíjení nelékařských zdravotnických studií na Slezské univerzitě. Vážím si partnerství Slezské nemocnice v Opavě, jež se odráží jak v oboustranné spolupráci v oblasti zajišťování praxí našich studentů, tak v mnoha případech i v oblastech vědecko-výzkumných aktivit,“ oceňuje spolupráci čerstvých laureátů bronzových medailí Slezské univerzity její rektor doc. Mgr. Tomáš Gongol, Ph.D.

„Velice mě těší úspěch zástupců naší nemocnice, kteří byli vedením Slezské univerzity oceněni za pedagogickou činnost a dlouholetou spolupráci na půdě univerzity při rozvíjení nelékařských zdravotnických studií. Vážím si spolupráce se Slezskou univerzitou, dává a rozvíjí podmínky ke studiu budoucích zdravotníků, z nichž také mnohé následně rádi vítáme, jako posily v řadách zaměstnanců Slezské nemocnice, děkuji za dlouholetou spolupráci obou institucí,” uvedl ředitel Slezské nemocnice Ing. Karel Siebert, MBA.