Návštěvníci se vrátí do dětských let na výstavě Čas dětství a her prostřednictvím více nebo méně známých her z 19. a první poloviny 20. století. S pomocí muzejních pracovnic si jejich děti vyrobí originální suvenýry a komentované prohlídky výstavy prozradí zajímavosti o dětském životě v minulých staletích.

Památník Petra Bezruče nabídne v sobotu 21. května zájemcům od 8 do 12 a od 13 do 17 hodin workshop k výstavě Krása a tajemství starého Nizozemí. Připravena bude alchymistická dílna, komentovaná prohlídka výstavy nebo čtení z knih. Zahradami Janottovy vily, Grauerovy vily, paláce Razumovských a Hötzendorfova domu provedou odborní muzejní pracovníci milovníky architektury a přírody.

Sraz bude rovněž v sobotu v 17 a 18 hodin před branou u Janottovy vily. Vstupné na uvedené akce je zdarma.