Konat se bude v prostorách posluchárny Fakulty veřejných politik Slezské univerzity u příležitosti 100 let od narození doc. MUDr. Ladislava Černého, DrSc a určený bude odborné veřejnosti Přednášet na něm budou přední odborníci české otorinolaryngologie a úvodní vzpomínkový příspěvek o osobnosti MUDr. Ladislava Černého přednese primář oddělení ORL Slezské nemocnice Richard Lenert a přidá přednášku 25 let FESS operativy na ORL oddělení SN Opava.

Spolu s kolegy z ORL kliniky FN Ostrava je také autorem příspěvku na téma 30 let mezioborové spolupráce při operacích slzných cest. V programu zazní i přednáška dalších lékařů ORL ze Slezské nemocnice s názvem Hlasové protézky na ORL oddělení SN Opava.

Nová magnetická rezonance už slouží pacientům.
Nová magnetická rezonance v Opavě už slouží pacientům

Zajímavých otorinolaryngologických příspěvků je v pátečním programu naplánováno celkem jedenáct. Mezi dalšími to bude výklad týkající se tématu nových markerů v léčbě pokročilých nádorů hlavy a krku, který zazní od odborníků ORL kliniky III. LF UK a ÚVN Praha.

Souvislostem v kontextu s onemocněním karcinomem kůže hlavy se budou v příspěvku věnovat specialisté FN Olomouc. Ze zahraničí přijali pozvání s příspěvkem na téma Neurinom šíje MUDr. Martin Eber a Prof. Dr. Peter Jecker z HNO Klinikum Bad Salzungen.

„Všem osobnostem české otorinolaryngologie, které se sejdou na XVIII. meziregionálním ORL semináři, přeji mnoho radosti ze společného setkání nad tématy, která je pojí,“ říká ředitel Slezské nemocnice Karel Siebert a netají uspokojením nad tím, že Slezská nemocnice ve spolupráci s dalšími institucemi tento seminář v Opavě pořádá. Uskuteční se v budově Slezské univerzity v Bezručově náměstí od 14.15 do 18.30.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Zdroj: Petr Widenka