Jeho vítězný tým tvořila kapitánka Pavla Bérešová a členové Daniel Rychlý, Tomáš Domes, Petr Sosna a Pavel Štěpánek. Pedagogicky je vedl ředitel Petr Pavlíček.

Pro vítěze Turnaj celostátním kolem nekončí. Národní vítězství je kvalifikuje pro účast v prestižní mezinárodní soutěži International Young Physicists' Tournament, která se letos na přelomu června a července uskuteční v Thajsku.

Vítězný tým doprovodí v roli vedoucího proděkan Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity Pavel Bakala.

Turnaj mladých fyziků vyhlašuje Ministerstvo školství a mládeže ČR s Jednotou českých matematiků a fyziků pro pětičlenné týmy studentů středních škol. Soutěžící musejí při řešení náročných a nestandardních fyzikálních problémů, které překračují rámec středoškolských učebních osnov, projevit schopnost teoretické analýzy i experimentální dovednosti.

Jednotlivé týmy střídavě vystupují v roli řešitele problémů, oponenta řešitele a recenzenta hodnotícího řešení i oponenturu.

Nedílnou součástí úspěchu je proto i komunikační obratnost, schopnost rychle reagovat na námitky v odborné diskuzi i umění udělat ze svého vystoupení atraktivní show. To všechno v angličtině.

Jeden z oponentů vznesl na soutěžící otázku: Jak vznikají turbulence? Ta zůstává už přes dvě stě let nezodpovězena a na její řešení je vypsána odměna milion dolarů. Bylo by skvělé, kdyby odpověď jednou našel právě některý fyzikální mozek člena opavského týmu.