Projekt je koncipován jako přehlídka sochařské tvorby vybraných uměleckých nebo umělecky i ekologicky zaměřených škol. Cílem je přitáhnout pozornost žáků k životnímu prostředí. Úkolem studentů bylo vytvořit zahradní plastiku z recyklovaného materiálu tak, aby při jejím vzniku neutrpělo životní prostředí.

Autoři se při práci učili přemýšlet, jak mohou svým výběrem a chováním ovlivnit budoucnost naší planety.

Plastika Mendelova gymnázia byla vytvořena z odpadního materiálu, ale ekologický pohled byl do díla včleněn také jako základní myšlenka v podobě hrozby, kterou znamená devastace prostředí. Její dolní část, sloužící zároveň jako podstavec, pokrývají lidské stopy.

Byla vytvořena z vyřazených školních lavic, určených k likvidaci, a proto v sobě nese i ducha školního prostředí. Horní část tvoří jehlan, svařený z odřezků železa, který tvoří něco jako klec. Tedy uzavřené a okleštěné prostředí, omezující svobodu, z materiálu soustředěného ve školní dílně a skladovaného k občasnému svozu.

Vnitřek jehlanu vyplňuje ptačí plastika a červené akcenty na těle a křídlech vyjadřují časté střety s šířící se civilizací. Byla vytvořena z papírové hmoty použitých balíků, ze zbytků jemného drátěného pletiva a z používaných elastických obinadel.

K zafixování a zapatinování posloužilo lepidlo i barva. Projekt vyhlásilo v únoru Velvyslanectví Švédska v Praze. Každý kraj reprezentuje jedna škola. „Vytipování naší školy souvisí s předchozími ekologicko-výtvarnými projekty, které byly koordinátorem EVVO pořádány," říká hlavní koordinátor projektu a současně i pedagog tohoto opavského gymnázia Rostislav Herrmann.

Plastiky budou v zahradě švédského velvyslanectví vystaveny do srpna.