Popsat zásluhy Milana Jelínka v českém vysokém školství by nebylo vůbec na krátkou chvíli. Krom Slezské univerzity zanechal odkaz především na Masarykově univerzitě v Brně. Zde byl prvním polistopadovým rektorem.

Milan Jelínek vystudoval češtinu, ruštinu a srbochorvatštinu na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. Praxi pak sbíral coby středoškolský učitel, redaktor Rovnosti nebo jako vědecký pracovník Ústavu pro jazyk český.

Na počátku šedesátých let byl proděkanem a posléze děkanem Masarykovy univerzity, byl ale nucen odejít. Návrat mu umožnil až 17. listopad roku 1989.

„Když se později jako rektor MU aktivně zapojil do iniciativ vedoucích ke vzniku SU, podařilo se mu s pomocí dalších v krátké době zvrátit první negativní rozhodnutí v záležitosti vzniku nových fakult v Opavě a v Karviné. Členové Akademického senátu MU nakonec svůj názor diametrálně, tedy ve prospěch těchto fakult, změnili, čímž byla vlastně cesta k pozdějšímu konstituování SU otevřena," uvedl tiskový mluvčí Slezské univerzity v Opavě Ivan Augustin.

„Jsem přesvědčen o tom, že založení Slezské univerzity byl čin prospěšný pro českou vědu a pro vysokoškolské studium a že existence této univerzity má nesmírný význam pro Slezsko. Věřím, že se Slezská univerzita bude také v příštích letech úspěšně rozvíjet," okomentoval před nedávnem sám Milan Jelínek.

Opavské Filozoficko-přírodovědecké fakultě pomáhal jako přední znalec vývoje českého jazyka od obrození až po současnost. Zároveň byl na fakultě členem vědecké rady, členem komisí pro výběrová řízení, ale spousta studentů si ho jistě pamatuje i jako člena zkušební komise při státní závěrečné zkoušce. Na Ústavu bohemistiky a knihovnictví se jako poradce podílel na reakreditaci oboru.

Za své zásluhy na opavské půdě byl proto v roce 2001 oceněn Zlatou medailí Slezské univerzity, v roce 2004 se stal čestným doktorem Slezské univerzity. „O aktuální dění na akademické půdě v Opavě a v Karviné se do posledních chvil živě zajímal," dodává Ivan Augustin.