Jak zdůraznil, Česká republika tak oceňuje u příležitosti šedesáti let od dne, kdy komunistický režim ukázal svoji zvůli naplno a Heliodora Píku popravil, mimořádného člověka, osobnost, která vždy bude symbolem poctivého a nezlomeného vlastence.

„Jak jsem už řekl panu předsedovi senátu, jsem opravdu rád, že nadešla ta doba, kterou můj otec předpokládal. Protože jak ve svém posledním dopise, tak při našem rozhovoru v noci předtím, než odešel, řekl, že historie se nedá tak jednoduše zfalšovat, že přijde doba, kdy budeme svobodně projevovat pravdu.

Tenkrát mne prosil, abych, až ta doba přijde, očistil jeho jméno,“ řekl bezprostředně po převzetí medaile Milan Píka. Dodal také, že je rád, že s přispěním dalších lidí, se to dnes podařilo. Zdůraznil, že historické události je třeba neustále připomínat, aby lidé a společnost byla hrdá na to, že jsou Češi, nebo Slováci.

„Chtěl bych, aby oba národy uctívali svoji hrdost jako v dobách mého otce podobně, jako Američané, když si při hymně dávají ruku na srdce. Věřím, že taková doba přijde,“ svěřil se Milan Píka.

Medaile mu udělala radost. Vnímá ale, že to není jeho zásluha, ale zásluha jeho otce. On sám prý jen splnil slib, který pár hodin před smrtí otci dal. Milan Píka pozitivně vnímá nejen možnost říkat pravdu, ale i to, že dnešní mládež tuto pravdu nejen poslouchá, ale hlavně vnímá a přemýšlí o ní.

„Minulý týden jsem byl v několika školách v Ostravě. Mluvil jsem i s dětmi, které díky svému věku nemají takový přehled o historii. Ale zjistil jsem, že o ni mají zájem. Naslouchali mým slovům s velkým zájmem, a to mne opravdu potěšilo,“ řekl Milan Píka a dodal:

„Věřím v tuto mladou generaci, že se jí podaří vytvořit konečně dobrou demokratickou společnost. Vím, že dnes ještě nejsme v tomto směru, stále toho hodně chybí, stále jsou různé problémy. Možná malicherné, možná zaviněné touhou lidí po moci, po financích. Měli bychom být vůči těmto snahám ve střehu a nedovolit je.“