Svou páteční návštěvu zahájil po prohlídce zámku Hradec nad Moravicí v místní základní škole, která letos oslaví sto let od založení. Žáci mu zazpívali s doprovodem školní kapely a předvedli své florbalové, basketbalové, fotbalové a gymnastické dovednosti. V učebně robotiky a IT se ministr zúčastnil části výuky s využitím umělé inteligence a hovořil s pedagogickým sborem o současných výzvách a problémech regionálního školství. Jeho druhou zastávkou byla malotřídka v Brance u Opavy, která letos slaví 110 let od svého otevření a žáci ji navštěvují pouze do páté třídy. Vladimír Balaš sledoval při výuce matematiky, jak žáci čtvrté a páté třídy využívají při opakování učiva nejmodernější IT technologie i jejich soutěž v online kvízu. Ředitel školy Jan Špička s ním diskutoval o zvláštnostech vyučování ve spojených třídách pro dva ročníky a starosta Michael Rataj zmínil určité problémy z pohledu obce jako zřizovatele.

Václav Klemens v Opavě.
Nejenom dobří holubi se rádi vracejí

Další kroky ministra Balaše mířily do Mendelova gymnázia, které je jednou z nejlepších středních škol v Moravskoslezském kraji. Návštěva byla ukázkou, jak vypadá škola, kde studují ambiciózní studenti pod vedením špičkových pedagogů. Úvodem mu zazpívali členové Pěveckého sboru Mendelova gymnázia, prohlédl si školní budovu a zúčastnil se části hodiny biologie, kde ho studenti seznámili s praktickými závěry svého výzkumu organických látek.

V Debatním klubu vyslechl ministr inspirativní argumentaci dvou týmů v diskuzi na téma změn nebo zachování stávajícího systému vzdělávání. Své potěšení vyjádřil při tiskové besedě se zástupci médií, kde se o Mendelově gymnáziu vyjádřil v tom smyslu, že tak by měla vypadat současná moderní škola. V roce, kdy Mendelovo gymnázium slaví 140 let od svého vzniku, je po Petru Piťhovi teprve druhým českým ministrem školství, který ho navštívil.

Zimní pohled na zrekonstruovaný zámek.
Zámek v arboretu na Opavsku má za sebou kompletní rekonstrukci

Závěr ministrovy návštěvy patřil Slezské univerzitě. V doprovodu končícího rektora Pavla Tuleji a nově jmenovaného rektora Tomáše Gongola byl ve Fyzikálním ústavu seznámen s unikátním projektem Unisféra. Na Fakultě veřejných politik navštívil Ústav nelékařských zdravotnických studií, kde se seznámil s moderním zázemím pro praktickou výuku ošetřovatelství i dentální hygieny, dokazující, že i menší regionální univerzity mají v systému vysokého školství své pevné místo. Ze Slezské univerzity pak ministr Balaš zamířil zpátky do Prahy.

„Myslím, že jeho návštěva splnila daný účel – hovořit s pedagogy o školských tématech „v terénu“ a získat nové praktické poznatky. Současně lze jeho návštěvu považovat i za ocenění práce pedagogických a nepedagogických pracovníků v Opavském Slezsku. Svým jednáním a vystupováním dokázal, že si jejich práce na různých vzdělávacích stupních váží,“ hodnotí Michael Rataj význam návštěvy ministra školství Vladimíra Balaše.