Kovářová se zajímala především o odsouzené ženy a muže vykonávající svůj trest ve specializovaném oddělení léčby drogové, alkoholové a hráčské závislosti odsouzených, o zaměstnanost vězňů a rovněž o nový detenční ústav.

„V tomto kraji jsem strávila mládí a teď jsem se do Opavy mohla znovu podívat. Jsem potěšena tím, jak zkrásněla,“ začala ministryně debatu pochvalou města.

Ve stejném duchu pak pokračovala i v řeči o věznici. „Zajímala mě i proto, že je ženská a odvezu si velmi příjemný dojem. Jsem ráda, že jsem mohla hovořit i s některými odsouzenými. Mnohé ženy pracují ve vězeňském provozu a vracejí tím alespoň část prostředků, vynaložených na jejich pobyt,“ řekla Kovářová.

Opavská věznice má teď sedmdesátiprocentní zaměstnanost a například v prádelně dvaatřicet odsouzených žen pere prádlo i pro pět dalších věznic a pro vazební věznici. „Na Slovensku bývají běžné vězeňské pracovní zóny pro zemědělskou činnost a ty si na sebe dokáží vydělat. U nás tomu bohužel brání různé předpisy,“ konstatovala ministryně.

Do dvou nově zřízených detenčních ústavů, z nichž jeden je v opavské věznici, budou posíláni duševně narušení pachatelé nejzávažnějších trestných činů, kterých se dopustili po 1. lednu letošního roku.

„O jejich umístění rozhodnou soudci vždy jen na návrh odborného lékaře. Podobní nebezpeční pachatelé, odsouzení před tímto datem, zůstanou i nadále v psychiatrických léčebnách. „Je to problém, se kterým se zatím nedá nic dělat, ale právníci hledají vhodné řešení,“ ujistil generální ředitel vězeňské služby Luděk Kula.

Dodal, že Opava se jevila pro detenční ústav jako ideální objekt. Mladiství byli vymístěni a dokud nebudou upravené prostory využity pro svůj účel, zabydlí je běžní odsouzení.

V opavské věznici s 264 zaměstnanci je 247 míst pro odsouzené ženy všech kategorií včetně doživotních trestů a 203 místa pro odsouzené muže.