V prvním školním roce měla 102 žáků a poptávka o tento typ vzdělávání, které je alternativou toho klasického, na Hlučínsku stále roste. „Všichni žáci si pro své vzdělávání zaslouží dobré podmínky. Například odborné učebny, prostor pro frontální i skupinovou a projektovou výuku, knihovna i relaxační koutek jsou dnes už standardem kvalitních škol a Via Montessori nechce být výjimkou,“ konstatuje ředitelka Základní školy Via Montessori Marie Šlosárková.

Škola sídlí nyní v budově Základní školy Dr. Miroslava Tyrše, ale toto řešení se během dalšího vývoje neosvědčilo. Po analýze možných řešení dalšího rozvoje doporučili radní vybudovat pro ZŠ Via Montessori novou samostatnou budovu s kapacitou 145 žáků. „Věříme, že díky výstavbě samostatné a maximálně soběstačné budovy získají naši žáci pro kvalitní vzdělávání zázemí, ve kterém budou moci rozvíjet své silné stránky a připravovat se nejen na přestup na střední školy, ale na celý život,” vítá Marie Šlosárková nynější jednomyslné rozhodnutí hlučínských zastupitelů.

Takto má vypadat obchvat Hlučínska, přeložka silnice I/56.
Přípravy na obchvat Hlučínska běží dál. Známe první možné termíny

Jde o strategické rozhodnutí pro rozvoj místního školství, na kterém se shodla i pracovní skupina, složená z ředitelů hlučínských mateřských a základních škol. „Tímto krokem plníme dlouhodobou vizi, kdy díky znalosti prostředí, důvěře, společným zásadám a pravidlům podporujeme jedinečnost a tvoříme pro každého místo, kde se cítí dobře,” míní místostarostka Petra Řezáčová.

Nová budova je zatím jen ve stádiu úvah a hledání vhodného prostoru. Po vybudování bude mít nejen plnohodnotné zázemí pro stávající i budoucí žáky a pedagogy, ale dá prostor k rozvoji všem hlučínským základním školám. Vybudováním specializovaných a odborných učeben jim umožní zvyšovat kvalitu jejich výuky Možnost výběru školy a úspěšnost přijetí se tím pro rodiče z Hlučínska významně zjednoduší.

Štěrkovna Open Music, pohled z dronu.
Festival Štěrkovna Open Music se vrací domů! S Tata Bojs, Lucií a dalšími

„Investice do školní infrastruktury je dlouhodobá investice do rozvoje města a nová budova významně přispěje k vytvoření moderních a atraktivních podmínek pro výuku žáků, odpovídající 21. století, “ dodává hlučínský starosta Pavel Paschek.

Záměr výstavby byl na únorovém zasedání zastupitelstva jednomyslně přijatý všemi hlasy přítomných zastupitelů. Výstavba by podle dosavadního předpokladu mohla být zahájena v roce 2024 tak, aby nová budova byla otevřena buď 1. září 2024 nebo 1. září 2025. Jasná dosud není ani otázka zafinancování, k jejímu zajištění se město pokusí získat zdroje z aktuálních dotačních titulů.