Minulý loňský školní rok byl poslední, v němž na provoz školy přispívala sousední obec Jakartovice. V uplynulých třech letech jej dotovala částkou ve výši 300 tisíc korun.

„Mladecko je zřizovatelem a obdrželo příspěvek ve výši 850 tisíc. Škola z těchto peněz ovšem dostala necelých 650 tisíc. Vzhledem k tomu jsme od spolupráce odstoupili a v tomto školním roce už nepřispějeme. Nechceme na obec Mladecko doplácet," uvedla jakartovická starostka Helena Rašová.

Mladecká základní škola funguje jako spádová. Kromě místních dětí do ní chodí také žáci z části Litultovice-Luhy, Bratříkovic, Jakartovic, Deštné, Hořejších Kunčic, Bohdanovic, částečně pak také z Lhotky u Litultovic a Hlavnice.

Objevily se nejrůznější informace o tom, že v budoucnu by se děti z Jakartovic a jejich obecních částí učily jinde, například ve Velkých Heralticích. „Uvidíme, jak to v budoucnu bude. Variant se nabízí více. Rozhodnutí každopádně závisí na rodičích, nikoliv na nás jako na obci," mínila Rašová.

Helena Rašová ještě doplnila: „Starosta však musí být připraven i na krizové situace a nabídnout rodičům různá řešení."

Úbytek žáků by pro základku v Mladecku mohl mít fatální důsledky. V rozpočtu potřebuje mít alespoň milion korun, aby pokryla náklady na školní rok. Tentokrát by se ovšem měla dostat pouze na 800 tisíc. „Chápu, že Mladecko je slabý zřizovatel, kterému se těžko hledají prostředky na provoz. Naše škola je navíc dvoustupňová.

Obec přitom nemá ze zákona povinnost škole přeposlat příspěvek, který dostane od státu. Na jednoho žáka to je více než 8 tisíc. Letos snad tyto peníze dostaneme v plné výši. I tak ale budeme muset stáhnout náklady na minimum a nevyhneme se sáhnutí do rezervního fondu. Tam jsme museli sahat už loni," vysvětlovala ředitelka mladecké základky Vladimíra Mazalová.

Škole měsíčně chodí zhruba 45 tisíc na provoz od obce. Mazalová jako čelní představitelka ZŠ obecní vedení pravidelně informuje o tom, co je potřeba udělat a na co je potřeba přispět. Před nedávnem však situace došla tak daleko, že děti přišly domů s lístečky, na nichž se psalo, aby si do školy přinesly vlastní toaletní papír.

„Starostku Mladecka jsem informovala o tom, že potřebujeme pořídit hygienické potřeby. Bohužel jsme je i po urgencích ani peníze na jejich pořízení nedostali, proto bylo nutné se uchýlit k tomuto kroku. Po dvou dnech po zaslání žádosti rodičům jsme tyto prostředky nakonec obdrželi," dodala ředitelka.

Naše redakce kontaktovala také starostku Mladecka Janu Švejdovou. Ta však záležitost týkající se financování místní školy nechtěla nijak komentovat s tím, ať si do novin napíšeme, co chceme.