Třetí pokračování budou mít 16. ledna komunální volby v Mladecku. Po těch předchozích rezignovala jedna ze zastupitelek Nového Mladecka, Miroslava Blažejová, a všichni tři náhradníci odmítli převzít její mandát. Vzhledem k tomu, že klesl počet zastupitelů pod zákonné minimum pěti členů, volby se musí opakovat.

Lidé z obce budou vybírat mezi šesti zástupci Našeho Mladecka a stejným počtem kandidátů z konkurenčního Nového Mladecka. Tam je lídrem současná starostka Jana Švejdová, první na kandidátce Našeho Mladecka je Pavel Horák.

Co vlastně stojí za neschopností domluvit se na vedení obce?

Zásadní problém představuje financování školy a na to navazující otázka připojení Mladecka k Jakartovicím. Místní devítiletku navštěvují děti z okolních obcí, ty už se ale na financování školy nepodílí stejně jako v minulosti a peněz není dost.

Miroslava Blažejová, která prakticky paralyzovala zastupitelstvo svou rezignací po první volbě, chtěla školu převést pod sousední Jakartovice. Tam ale s návrhem nesouhlasili. Škola by byla mimo jejich katastr a Jakartovicím by také stouply náklady.

Ministerstvo doporučilo sloučení

Ministerstvo vnitra doporučilo obce sloučit, s tím ale nesouhlasí současná mladecká starostka Jana Švejdová. „Nejsme pro sloučení, ale naopak pro samostatnost Mladecka. Financování základní školy bude probíhat stejně. Budeme jí posílat vše, co dostaneme od státu, a hodláme s ní navázat ještě užší spolupráci," vysvětlovala Švejdová.

Výsledek druhých voleb se ve vedení obce opět neprojevil, zastupitel Petr Koláček totiž přešel k protistraně a situaci nezachránili ani tři náhradníci.

„Původně náš Petr Koláček změnil názor na moji kandidaturu na starostku a přidal se k protistraně Našemu Mladecku, které chtělo jako starostu Pavla Horáka. Tím pádem jsme se ocitli v menšině a neuměli jsme se domluvit na tom, kdo by měl obec řídit," přiblížila starostka Švejdová.

Tahanice mezi zastupiteli výrazně ovlivnily chod obce. Představitelé Mladecka totiž nemohou schvalovat nové vyhlášky a zabývat se rozpočtem. Obec je v rozpočtovém provizoriu a omezené možnosti nakládání s penězi se staly dalším předmětem sváru před třetí volbou, která Mladecké čeká 16. ledna.

František Blažej, bývalý mladecký starosta, se obrátil na krajský úřad s žádostí o kontrolu hospodaření. Podle něj došlo k porušení zákona o obcích a dalších zákonů o správě veřejného majetku.

Hlavní připomínky se týkají výměny veřejného osvětlení a rekonstrukce sociálního zařízení v mladecké základní škole. „V případě osvětlení chybí rozpočet a soupis provedených prací nebo předávací protokol. Celková cena je podle smlouvy 669 582 korun a Mladecko je má splácet 120 měsíců splátkami ve výši 68 896 korun, respektive dle dodatku 69 746 korun, což je v rozporu s celkovou částkou," citují připomínky Františka Blažeje Mladecké noviny.

Nejasnosti ve financování jsou podle něj také v případě opravy sociálního zařízení na tamní škole. „Dodavatel předložil fakturu ve výši 35 tisíc a seznam výpisů bez podpisu s tím, že celková cena překročila devadesát tisíc. Byly také prováděny instalatérské práce, dodavatel má přitom povoleny pouze zednické práce. Není tak jasné, kdo je prováděl," pokračuje tamní věstník.

Krajští kontroloři potvrdili, že smlouva na veřejné osvětlení nebyla vyvěšena na profilu obce ani ve věstníku smluv. Dále konstatují, že obec nehospodařila dle pravidel rozpočtového provizoria v případě svozu odpadu, péče o vzhled obce, kde rozdíl činil 177 590 korun, základní školy, zde je rozdíl 107 703 korun a veřejného osvětlení.

Na to veřejně zareagovala starostka Mladecka Jana Švejdová. „Myslím, že můžeme být všichni spokojeni s výsledkem dílčího přezkoumání hospodaření. Byly zjištěny dva nedostatky, které jsou již napraveny nebo se náprava chystá. K překročení rozpočtového provizoria došlo z důvodu plateb starých dluhů nebo oprav.

V případě komunálního odpadu šlo o doplatky dluhu z roku 2013, 2014 a o doplatky dluhu se jednalo i v ostatních případech. Zveřejnění smlouvy a dodatku na věstníku veřejných zakázek jsem opravdu opomněla, ale nápravu již uskutečňuji," vysvětluje Švejdová.