Od řádných komunálních voleb uběhly teprve čtyři měsíce, už teď je ale jasné, že si v Mladecku volby zopakují. Zastupitelskou funkci složila Miroslava Blažejová a náhradník Zdeněk Čech se odmítl na správě obce podílet.

„Nesouhlasím se složením stávajícího zastupitelstva. Proto jsem odmítl funkci převzít," okomentoval situaci v Mladecku Zdeněk Čech.

Důvod, proč Miroslava Blažejová odstoupila, se týká způsobu financování Základní školy v Mladecku. Právě proto chtěla, aby se obec co nejdříve stala součástí Jakartovic, což v tu chvíli zastupitelstvo považovalo za nepřijatelné.

„Rozhodně netvrdím, že připojení k Jakartovicím je špatná varianta. Miroslava Blažejová ovšem chtěla učinit patřičné kroky co nejrychleji, abychom takto mohli fungovat od 1. ledna 2016," poznamenala starostka Mladecka Jana Švejdová a vzápětí dodala:

„Návrhem zastupitelstva bylo počkat až do konce letošního roku. Přece jenom v čele obce jsme teprve krátce. Nějakou dobu potrvá, než se dokonale seznámíme s jejím chodem a všemi problémy a budeme si moci zodpovědět, jestli je připojení k Jakartovicím opravdu dobrá volba."

Starostka se řídí pokyny ministerstva

Okamžité odstoupení Miroslavy Blažejové z funkce se mladecké starostce a zbytku zastupitelstva jeví jako překvapivé a unáhlené. Když následně Zdeněk Čech odmítl možnost stát se novým zastupitelem, nezbývalo obecnímu vedení nic jiného než kontaktovat opavský magistrát, krajský úřad a ministerstvo vnitra s tím, že se v Mladecku budou muset vyhlásit mimořádné volby.

„Vypadá to, že nové volby se uskuteční v červnovém termínu. Jsem v kontaktu s ministerstvem vnitra a řídím se jeho pokyny," pokračovala dále Jana Švejdová, která následně vysvětlila, že obec nestojí úplně na mrtvém bodě. „Vedení Mladecka dále funguje, ale pravomoc má omezenou," přidala Švejdová několik postřehů.

Jana Švejdová ještě dodala: „Nemůžeme například schvalovat nové vyhlášky, řešit záležitosti ohledně rozpočtu a tak dále. Takhle to půjde až do doby, než proběhne ustavující zastupitelstvo po mimořádných volbách."

Naší redakci se podařilo spojit také s Miroslavou Blažejovou, která upřesnila své důvody k rezignaci na post zastupitelky. „Podle mého se vedení obce dopouští stejných chyb jako vedení minulé. Do školy jde méně peněz. Pořizují se zbytečné věci. Místo toho, aby se šetřilo, tak se obec ještě více zadlužuje. Na tom jsem se nechtěla podílet a rozhodla se rezignovat," popisovala.

Jakartovice stojí o sloučení

Mladecko má se školou problém již několik let. Místní devítiletku navštěvují děti z okolních obcí a až do roku 2012 obce na provoz školy přispívaly podle toho, kolik žáků z jejich oblasti do školy dojíždělo. Následně došlo ke změně financování a vzhledem k velikosti školy není peněz dost.

Škola ale zaniknout nemůže kvůli dotacím, které se v rámci jejího provozu profinancovaly.

„Jedním z návrhů byl i přechod mladecké školy pod Jakartovice. To ale naše zastupitelstvo zamítlo. Vzrostly by nám totiž náklady a budova by byla mimo katastr obce. Situaci jsme ale konzultovali s Ministerstvem financí, které škole poskytlo dotace. Z jejich pohledu by bylo nejjednodušší obce sloučit," říká starostka Jakartovic Helena Rašová.

S touto variantou také s Mladeckem jedná. „Jednání pokračovala s novým vedením Mladecka a čekáme, jaké stanovisko zaujmou. Vzhledem k novým volbám v Mladecku se jednání prodlouží," doplnila Rašová.

Rezignace Miroslavy Blažejové a nesouhlas Zdeňka Čecha s tím, že by měl počet zastupitelů doplnit, komplikuje obci situaci i v jiných oblastech. Mladecko teď například musí pozastavit žádost o dotaci na projekt částečné opravy školy, výměnu oken v kulturním domě a zřízení dětského hřiště.

Zmrazí se také jednání o snížení nákladů na svoz odpadu nebo vyčíslení částky na veřejné osvětlení a případné další dotace. Za současné situace se neuskuteční ani schůzky s ředitelstvím RWE, u níž má obec dluh na školní kotelnu ve výši 3,5 milionu korun.

Zastupitelstvo je v Mladecku složeno pouze z žen

Na závěr ještě dodejme jednu zajímavost. Mladecko je jednou z mála obcí, jehož zastupitelstvo bylo složeno výhradně ze samých žen. Kromě už zmíněné starostky Jany Švejdové a odstoupivší zastupitelky Miroslavy Blažejové se jedná ještě o místostarostku Ivetu Schwablíkovou a další dvě členky zastupitelstva Kateřinu Mazurovou a Zdeňku Šípovou.

Proč se musí volit znovu? Zákon nařizuje vyhlásit nové volby, jestliže se počet členů zastupitelstva obce sníží pod pětičlennou hranici a nejsou-li za zastupitele náhradníci.

Mladecko mělo vzhledem k počtu obyvatel (k 1. lednu 2014 - 154 obyvatel) nejmenší možný počet zastupitelů. Tedy pět. Náhradník Zdeněk Čech odmítl převzít zastupitelskou funkci.