Kvůli rezignacím členů zastupitelstva a jejich náhradníků se nepodařilo v obci udržet fungující vedení.

„Pravomoc zastupitelstva je omezena v těch nejdůležitějších záležitostech, jako například nabývání nemovitých věcí, vydávání obecně závazných vyhlášek, volba a odvolávání starosty nebo odměňování členů zastupitelstva," řekla ředitelka odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra Marie Ostruhová.

Právě Ministerstvo vnitra se situací v Mladecku zabývalo po pokusu jmenovat starostu a další členy vedení obce na ustavujícím jednání zastupitelů po třetích volbách. Ty těsně vyhrála iniciativa Naše Mladecko v čele s Pavlem Horákem, díky opětovné rezignaci jeho konkurentky a dosavadní starostky Jany Švejdové z Nového Mladecka se zastupitelstvo nepodařilo ustavit.

Podle Horáka však neoprávněně. Rezignovala totiž také náhradnice starostky, na jejíž rezignační listině se opravovalo datum, tak, aby zastupitelstvo bylo v době zasedání neschopné usnášení.

„Ustavující schůze proběhla dle mého názoru řádně na základě platných dokumentů a před tolika svědky. Bohužel ministerstvo se vyjádřilo jinak," domnívá se Pavel Horák. Předmětem sváru obou iniciativ je především financování školy a problematika samostatnosti obce.

„Obec povedeme jako doposud," sdělila s tím, že neví, jestli za půl roku bude opět kandidovat. Tuto otázku nechávají otevřenou také zastupitelé z Našeho Mladecka.