Na úterním ustavujícím zasedání stihli zastupitelé vyměnit pouze osoby na postu starosty, místostarosty a ve výborech. To se jim podařilo díky chybě náhradnice dosavadní starostky Jany Švejdové, konkrétně Kateřiny Mazurové z hnutí Nové Mladecko.

Zmíněné hnutí chtělo shodit zastupitelstvo hromadnou rezignací, jeho členové však udělali byrokratickou chybu. Celá klička je však složitější. Aby bylo mladecké zastupitelstvo usnášeníschopné, musí mít pět členů. Vítězné Naše Mladecko drží tři mandáty a na svou stranu získalo také Ivetu Schwablíkovou z konkurenčního hnutí.

Na ztrátu podpory starostka zareagovala stejně jako po předchozích volbách, rezignací ještě před ustavujícím zasedáním a spolu s ní také její náhradníci. Kateřina Mazurová se však stala automaticky zastupitelkou po odstoupení Jany Švejdové a rezignovala pouze na post náhradnice.

„Prosím, aby na záznam paní Mazurová přečetla znění své rezignace," vyzval Kateřinu Mazurovou Marcel Nejezchleb z Našeho Mladecka. Ta přečetla odstoupení z pozice náhradnice k 8. únoru, tedy dokument, který ještě v té chvíli visel na úřední desce.

„Navrhuji hlasování o neplatnosti rezignace," zareagoval Nejezchleb. V té chvíli se již tak emočně vyhrocené jednání změnilo v politickou frašku. „Jedná se o chybu, na kterou jsem upozornila, a nestačila se učinit náprava. Jsem ochotná nyní zajít na obecní úřad, kde leží správný dokument," tvrdila Mazurová.

Zastupitelé však kvůli nedůvěryhodnosti tohoto kroku pracovali s dokumentem vyvěšeným na desce a využili skutečnosti, že Kateřina Mazurová je zastupitelkou, a přistoupili k hlasování o správních orgánech Mladecka. To už dosavadní starostka opustila jednací stůl a zasedla mezi veřejnost.

Starostou se tak stal Pavel Horák, novou místostarostou je Iveta Schwablíková, předsedou finančního výboru Marcel Nejezchleb a kontrolní výbor povede Petr Koláček. Fungování zastupitelstva však nemělo dlouhého trvání. Když měli jeho členové stvrdit své funkce slibem, Kateřina Mazurová tak neučinila, čímž poslala Mladecko do dalších, v řadě už čtvrtých voleb.

Tolik času jako já na úřadě nikdo nestrávil

Diskuze, která v Mladecku proběhla na závěr ustavujícího zastupitelstva, byla emotivní. Odstartoval ji dotaz jednoho z místních, namířený k bývalé starostce Janě Švejdové.

„Nerozumím tomu, proč jste kandidovala, když jste nyní stejně jako předtím rezignovala?" ptal se dotyčný. Jana Švejdová se odvolávala na důvody, které uvedla v oficiálním prohlášení zveřejněném mimo jiné na internetových stránkách obce.

„Šla jsem do voleb s tím, že naše obec zůstane samostatná a zůstane nám i základní škola. Kontaktovala jsem členy Našeho Mladecka, abychom se nějak domluvili. O to mi celou dobu šlo. Schůzka nakonec trvala dvě minuty, pan Nejezchleb nechtěl nic řešit, vše se dozvíme na ustavujícím zastupitelstvu. Takové chování považuji za nedůstojné, a proto jsem se rozhodla rezignovat," vysvětlovala svá rozhodnutí.

Jana Švejdová dále uvedla, že od roku 2014, kdy nastoupila do starostovské funkce, se musela vypořádávat s dluhy předchozího obecního vedení, které se podle jejích slov podařilo vyrovnat, a novým zastupitelům byl úřad předán stabilizovaný.

Marcel Nejezchleb se však proti tomu ohradil. K ničemu takovému totiž dle jeho slov nedošlo, načež Jana Švejdová pozměnila své tvrzení, že vše tedy teprve bude předáno.

Vystoupila i Miroslava Blažejová

Nedlouho poté se do diskuze přidala také Miroslava Blažejová, která je učitelkou na mladecké základní škole a na konci ledna minulého roku po prvních řádných volbách podala rezignaci na post zastupitelky. Příčinou byl odlišný postoj k financování školy.

„Zastupitelský post jsem přijala s tím, že škola přejde pod Jakartovice, čímž by se vyřešilo její financování, jelikož peníze na její provoz nejsou. S tím ale ostatní zastupitelé poté nesouhlasili, i když jsme na tom byli domluveni. Za takové situace jsem nehodlala pokračovat a rezignovala jsem," poznamenala ve svém projevu Miroslava Blažejová a ještě dodala:

„Od té doby neustále poslouchám, že je to má chyba. Současné ředitelce nebyly uhrazeny prémie ve výši 60 tisíc korun, na které má nárok. Starostka třikrát porušila zákon."

Jana Švejdová následně sdělila, že šedesátitisícového dluhu vůči ředitelce místní základní školy si je vědoma a nejspíš se muset pokrýt z obecního rozpočtu. Dále se pak obhajovala slovy: „V obci jsme měli audit, kterým jsme v pořádku prošli. Byly objeveny pouze tři nedostatky, některé obce jich přitom mají podstatně víc.

Postu starostky jsem se snažila věnovat co nejsvědomitěji. Týdně jsem na úřadě byla minimálně třicet hodin. Tak dlouhou dobu tam žádný předchozí starosta netrávil."

Diskutovalo se také o škole

Jedním z posledních diskutérů se stala starostka Jakartovic Helena Rašová. Právě pro jakartovické děti je Základní škola v Mladecku spádová. V Jakartovicích dlouhodobě usilují o to, aby přešla pod jejich správu, mají připraveny peníze na rekonstrukci, ale kvůli tomu, že Mladecko je v provizoriu a má nefunkční zastupitelstvo, není možné o ničem jednat.

„Tato situace už trvá rok a půl. Do školy nemůžeme investovat. Starostka Mladecka přitom z Ministerstva financí České republiky obdržela více než 800 tisíc korun, celá částka ovšem na školu nešla, takže vznikly dluhy," důrazně prohlásila Helena Rašová.

Podle Jany Švejdové měla s novým zastupitelem Marcelem Nejezchlebem jednat o připojení Mladecka k Jakartovicím, což oba okamžitě dementovali. „Žádné dluhy nevznikly. Část peněz sice nešla přímo na chod školy, ale byly určeny na rekonstrukci ve školní budově. I takto jsme totiž s částkou mohli naložit," uvedla nyní již bývalá mladecká starostka.

V závěru zasedání výmluvně působilo gesto jedné z místních občanek, která se obrátila směrem k Heleně Rašové a s úsměvem konstatovala, že po tomto zastupitelstvu by už v Jakartovicích nejspíš nestáli o připojení Mladecka k obci.