Postupem zastupitelů v Mladecku po třetích volbách se v těchto dnech zabývá Ministerstvo vnitra. Podnět podala bývalá starostka Jana Švejdová (Nové Mladecko). Na základě její rezignace, a také jejích náhradníků, nemělo být zastupitelstvo usnášeníschopné.

Vítězové voleb z Našeho Mladecka však napadli rezignaci náhradnice Kateřiny Mazurové, která sice složila funkci náhradnice, v té době už ale byla zastupitelkou. Členové Našeho Mladecka této chyby využili a odhlasovali změnu ve vedení obce.

„Šlo o chybu, kterou jsem ještě týž den napravila a dodala text ve správném znění," hájí se Mazurová. Do ustavujícího jednání zastupitelů však na úřední desce visel původní dokument. „O tom, zda bylo usnesení zastupitelů platné, rozhodne Ministerstvo vnitra. Obec jsem ještě nepředala, počkám na verdikt. Konkrétní lhůtu mi nesdělili," potvrdila Švejdová.

Nově zvolený starosta Pavel Horák uvedl: „V tuto chvíli nám nezbývá než čekat. Jsme na mrtvém bodě." Jedno je jisté. Ať už bude znít rozhodnutí ministerstva jakkoli, občané budou muset k volebním urnám počtvrté, pravděpodobně na podzim. Mezi tím jsou pravomoci obce prakticky zmražené.

Špatná zpráva pro Jakartovice

Na funkční zastupitelstvo ale čekají například v Jakartovicích, aby se domluvili na financování školy. Na tu Jakartovice doplácejí každý rok tři sta tisíc.

„Jsme připraveni jednat o tom, že bychom školu převzali, ačkoli to nese určité potíže. Není ale s kým jednat. Čekáme už rok a půl na fungující reprezentaci Mladecka," sdělila jakartovická starostka Helena Rašová.

Nekončící půtky zastupitelů se dotýkají také běžného života v obci. Kromě zjitřených emocí se lidé začínají zajímat, proč Jana Švejdová opět kandidovala, když už jednou funkci položila. Takový dotaz zazněl také na ustavujícím jednání. „Šla jsem do voleb s tím, že naše obec zůstane samostatná a zůstane nám i základní škola. Kontaktovala jsem členy Našeho Mladecka, abychom se nějak domluvili. O to mi celou dobu šlo.

S protistranou se nedá domluvit, a proto jsem se rozhodla rezignovat," vysvětlovala svá rozhodnutí Švejdová s tím, že nemá pocit, že by obci nějak škodila i přesto, že je takovou dobu bez kompetentní správy.

Řešení situace nastiňuje mluvčí Ministerstva vnitra Martina Němcová. Podle ní je jediným řešením navýšení počtu zastupitelů. „Tento model je možné do budoucna zastavit jen tím, že se pro nové volební období zvýší počet zastupitelů alespoň na devět. Méně úspěšná strana pak nebude moci rezignací svých členů vyvolat nové volby," vysvětlila Němcová.