Občané Mladecka jdou potřetí k volbám. Obec je již více než rok bez fungujícího zastupitelstva, nemůže tedy řešit dotace, důležité majetkové záležitosti a je v rozpočtovém provizoriu. Jeden z nejvýraznějších problémů představuje tamní základní škola, potažmo její financování.

Mladecko dlouhodobě nemá prostředky na zajištění jejího provozu nebo na investice do zázemí.

Na chodu školy se výrazně podílí sousední Jakartovice, tamním zastupitelům se však takovým způsobem pokračovat nechce. „Každý rok si Mladecko nechává ze státních peněz na žáka část pro sebe. Jakartovice se i přesto rozhodly ze své dobré vůle školu podporovat, a to v posledních dvou letech částkou 600 tisíc.

Je pravda, že zákon příspěvek na žáka neurčuje účelově a obec s ním smí naložit podle svého uvážení, to ale může dělat v případě, když je na financování sama. Pokud se v Mladecku spoléhají na to, že to Jakartovice zatáhnou, je takové chování vůči nám i základní škole nemorální a nefér," poukazuje na problém jakartovická starostka Helena Rašová.

Pro ilustraci: v roce 2014 dostalo Mladecko od státu v příspěvcích na žáky 725 tisíc, do rozpočtu školy však převedla pouze 660 tisíc. Jakartovičtí představitelé přispěli škole 300 tisíc. Původní rozpočet dorovnávala škola z vlastních rezerv zhruba třiceti tisíci, kvůli pokrácení příspěvku z Mladecka však vznikl dluh 65 tisíc, který musel být převeden do následujícího roku.

Škola je přitom v rámci svých možností úspěšná. „Naši žáci mají úspěchy v řadě celostátních soutěží a například celý druhý stupeň absolvoval jazykový pobyt ve Velké Británii. Peníze na tento projekt jsme získali z programu Vzdělání pro konkurenceschopnost," popisuje ředitelka školy Vladimíra Mazalová.

Jedním z řešení je sloučení obcí, což mimo jiné doporučilo i ministerstvo financí nebo krajští auditoři. S tím ale současné vedení Mladecka nesouhlasí.

„Nejsme pro sloučení, ale naopak pro samostatnost Mladecka. Financování základní školy bude probíhat stejně. Budeme jí posílat vše, co dostaneme od státu, a hodláme s ní navázat užší spolupráci," deklaruje své stanovisko mladecká starostka Jana Švejdová. Podle starostky Jakartovic to však řešení nepředstavuje.

„Pokud chce Mladecko zůstat samostatné a živořit, ať si tedy živoří, ale nebude s ním živořit i škola, kam chodí naše děti," komentuje Rašová.

Jakartovice tak přišly s druhým řešením, převzít pod sebe pouze základní školu. „Nabídli jsme to i přes skutečnost, že to znamená budoucí potíže. Máme vůli zachovat dostupné školství pro své děti a postarat se také o investice do rekonstrukcí a zlepšení stavu budovy, na což Mladecko už vůbec peníze nemá," dodává Rašová s tím, že už rok a půl vyčkává na stabilní a funkční zastupitelstvo v Mladecku, které bude oprávněno ve věci rozhodnout.

Jestli se tak stane, ukážou sobotní volby. V nich budou tamní občané vybírat ze dvou subjektů, a to Nového Mladecka, jehož kandidátku vede současná starostka Jana Švejdová, a Našeho Mladecka, kde je lídrem Pavel Horák.

KOMENTÁŘ Pavla Kubného: V mladeckých volbách půjde o hodně

V pozadí politické přetahované v Mladecku tiká nálož v podobě tamní základní školy.

Když shrneme fakta, pak Mladecko samo o sobě školu neutáhne a Jakartovicím už se nechce každý rok posílat tři sta tisíc na její provoz. Sloučení obcí Mladečtí zamítli a rozhodnutí nepadlo ani v případě převzetí školy Jakartovicemi.

Mladecko ani nemá zastupitelstvo, které by bylo oprávněno převod učinit.

Pokud budeme pracovat s možností, že by se škola musela zavřít, pak je dobré myslet také na dopady tohoto kroku. Předně, přes sto místních dětí, ale i žáků ze spádové oblasti by muselo navštěvovat školu jinde, což by se projevilo hned na několika místech.

V Mladecku, kde příliš mnoho práce není, by bylo o pár míst méně, chybějící děti by na tržbách poznali i provozovatelé místního obchodu, snížily by se hodnoty a atraktivita pozemků v obci a okolí, a hlavně by Mladecku zbyla rozměrná budova, se kterou by tamní vedení nemělo co udělat. Nemluvě o tom, že pokud by se škola zavřela do dvou let, Mladecko by muselo vrátit pětimilionovou dotaci, za kterou má škola nová okna.

Dohady a nesrovnalosti ve vedení obce mají dopad i na komunikaci mezi školou a obecním úřadem, atmosféra není dobrá ani mezi lidmi. V případě obce o ani ne dvou stech obyvatelích je to špatné znamení.

Dobře nevypadá ani chování zastupitelů pod kandidátkou Jany Švejdové, kteří poté, co po druhých volbách hrozilo, že nedostane křeslo starostky, odstoupili. Nyní jsou ale na kandidátce znovu, a tak se nabízí otázka, zda jde Janě Švejdové o správu obce, nebo jednoduše o to, aby zůstala starostkou.