Projekt se zároveň společnými silami snaží, aby bylo přirozeně podporováno lidské společenství. Příkladem je mladý včelař Jakub Konečný z Píště u polských hranic, který chce vrátit život a vodu zpátky do krajiny tím, že v obrovských lánech polí vysadí stromy, keře a květiny.

Vzhledem k tomu, že zmíněnou obec Píšť dlouhodobě sužuje sucho, vysazené remízky budou nejen poskytovat útočiště pro živočichy, ale také pomohou zadržovat vodu v krajině. Na jejich výsadbě se budou podílet lidé ze sousedství a obce.

Pro založení remízků Jakub vytipoval několik pozemků ve vlastnictví obce, které jsou v katastru nemovitostí zapsány jako cesty, ale ve skutečnosti k tomu neslouží, protože jsou zpustlé nebo zaorané. 

Projekt byl podpořen grantem ve výši 60 tisíc korun. Více o celém projektu na webových stránkách ZDE.