Velké změny ukazuje finální podoba jízdního řádu na trati 276 (aktuální verze platná ještě do prosincové změny je zde). Zatímco dosud jezdí až do Budišova sedm párů spojů denně, nově mají jezdit v pracovní den jen čtyři. „Dochází ke změně provozního konceptu vlaků osobní dopravy, kteý reflektuje dlouhodobé sledování obsazenosti jednotlivých vlaků a také poptávku cestujících,“ řekl jednatel moravskoslezského organizátora veřejné dopravy Kodis Aleš Stejskal.

Dojde k výraznému přeskupení výkonů na úsek Suchdol nad Odrou – Odry a Odry – Vítkov. V úseku Suchdol nad Odrou – Odry tak dojde k zavedení (až na vybrané výjimky) hodinového taktu. Z Vítkova do Budišova nad Budišovkou budou vlaky, jejichž dlouhodobé sledování vykazuje opravdu nízkou obsazenost, nahrazeny autobusy.

Budou vyjíždět ze zastávky před nádraží a budou navazovat na vlaky od Suchdola a opačně. Příjezd autobusů k železniční stanici ve Vítkově bude upraven tak, aby cestující měli dostatek času na pohodlný přestup z autobusu do vlaku.

Projednání s obcemi

O víkendech dochází k redukci okrajových vlakových spojů, u kterých se rovněž jednalo o nízké vytížení. Od prosince budou i tyto vlaky nahrazeny autobusy příměstské dopravy.

Podle Stejskala byly všechny změny na trati č. 276 projednány a konzultovány s městy a obcemi, kterých se týkají. 

„Všem zúčastněným byl předložen návrh železničního jízdního řádu a následně také návrh úprav autobusů příměstské autobusové dopravy, aby byly tyto změny vzájemně korespondovaly. Zástupci měst a obcí byli ujištěni, že v případě zpoždění vlaků mohou autobusy po nezbytně dlouhou dobu na tyto vlaky vyčkávat s dodatkem, že autobusy kromě vyšší cestovní rychlosti obslouží také centra měst a obcí a dále bude sledováno jejich vytížení po realizaci uvedených změn,“ dodal Stejskal.