Až do poloviny května se musejí motoristé připravit na zdržení při průjezdu městskou částí Kateřinky, konkrétně ulicemi Vrchní a Rolnickou.

„V době prací na opravě vozovky, tedy frézování stávajícího povrchu vozovky, sanování podkladních vrstev a následné pokládky nového živičného povrchu, zde bude jednosměrný průjezd ve směru od Ratibořské ulice. Pro opačný směr bude vyznačená objízdná trasa po severním obchvatu směrem k Hlučínské ulici,“ uvedl Martin Kůs z opavské radnice.

Státní zámek Raduň, 8. dubna 2023, Raduň. Velikonoce na raduňském zámku.
Znovu otevřeno! Zámky v Raduni a Hradci jsou připraveny na sezonu, toto nabízí

Pracovat se bude v Kateřinkách do 17. května, termín dokončení byl posunut o jeden týden. Kvůli stavbě jsou také přesunuty nebo zrušeny některé zastávky městské hromadné dopravy. Linka 204 a 229 vede ve směru od divadla do Kylešovic po Partyzánské ulici, zrušeny jsou zastávky U Cukrovaru, Vrchní a Ratibořská. Směrem z Kylešovic do centra zůstává nezměněn. Co se linky 213 týká, tak ta jede ve směru na Karlovec po stávající trase, pouze zastávka Rolnická je po dobu uzavírky zrušena, náhradní zastávka je na Dobrovského. V opačném směru, tedy do centra města, jede 213 po objížďce přes silnici I/11 přes severní obchvat a dále po silnici III/01129 přes Pekařskou ulici. Zastávka Dobrovského je přesunuta na provizorní zastávku v ulici U Dráhy, zastávka Rolnická je zrušena úplně. Ještě dodejme, že jde o akci Správy silnic Moravskoslezského kraje (SSMSK).

Policie ČR - ilustrační foto.
Neznámá řidička nacouvala v Opavě do chodkyně. Policie hledá ji i svědky

Úplná uzavírka se až do 31. srpna týká tří ulic v opavské části Kylešovice. Na omezení se musejí připravit řidiči, cyklisté i chodci, protože v ulicích Procházkova, K Moravici a Lužická probíhá výstavba komunikací a inženýrských sítí. „Pro dopravu bude vždy uzavřen či omezen úsek v rozmezí asi padesáti metrů, kde se právě pracuje. Omezený úsek se bude podle postupu výstavby posouvat,“ informuje město o této své plánované akci.

Opravy se letos dotknou také frekventované Těšínské ulice v Opavě. Předmětem zakázky, kterou zadává SSMSK, je provedení souvislé opravy asfaltového povrchu silnice III/4642 v Těšínské ulici a na Nádražním okruhu. Pracovat se zde bude v květnu a červnu.

Severní obchvat Opavy bude hotov do konce roku 2023.
Co letos čeká Opavsko? Práce na obchvatu, Bredě, štěrkovně i další

Čile se pracuje rovněž na západní části severního obchvatu Opavy. Práce se podle Ředitelství silnici a dálnic přizpůsobují počasí, stavbaři si ale poradí i v prudkém dešti. „Aktuálně je na programu dne pokračování v násypech, v pokládkách příkopových žlabů a brokování nosné konstrukce. Dojde také na dlažbu a izolace a bednění říms před jejich betonáží,“ zní zprávy ŘSD z druhé poloviny dubna. Západní část obchvatu vyjde na téměř 1,2 miliardy korun, bude na ní osm mostů, dvě protihlukové stěny a jedna opěrná zeď. Asi pětikilometrová trasa povede přes městské části Vávrovice, Palhanec, Jaktař a Kateřinky. „Západní část severního obchvatu města chceme otevírat v září. Slavnostního aktu by se měl účastnit také ministr dopravy,“ prozradil Deníku opavský radní pro oblast dopravy Petr Popadinec.

Nový povrch dostane i silnice III/4629 v úseku od křižovatky se silnicí III/46211 ve Větřkovicích až po křižovatku se silnicí I/57, tento úsek bude po dobu rekonstrukce pro dopravu zcela uzavřen, tyto práce v režii SSMSK potrvají od června do září.

Stavba západní části severního obchvatu Opavy, září 2022.
Tak jak jsme daleko? Práce na západní části severního obchvatu Opavy pokračují

Od května do října pak nastane omezení také na silnici II/442, a to se začátkem za přehradní hrází Kružberku ve směru do Svatoňovic. Konec úpravy bude před železničním přejezdem za Čermnou ve Slezsku ve směru do Vítkova. Bude provedena rekonstrukce živičného krytu stávající vozovky, obnoví se nezpevněné krajnice, zmodernizují se i propustky. Jde o akci Moravskoslezského kraje a IROPu.

Nový kruhový objezd se bude v tomto roce stavět v Ludgeřovicích, což si rovněž vyžádá dopravní omezení. Veřejnou zakázku s názvem Okružní křižovatka silnice III/46611 se silnicí III/4697 vypsala SSMSK. Nový rondel vznikne v místě současné křižovatky pod ludgeřovickým kostelem, stavět se má v průběhu letních prázdnin v červenci a srpnu a půjde o úplnou uzavírku.

Ilustrační foto.
Obchvat Hlučínska za devět miliard. Stavba má pomoci několika přetíženým obcím

Rekonstrukce se týká také mostů. Například v Hlučíně se bude od června do října opravovat ten přes řeku Jasénku v Ostravské ulici. Stávající most se zdemoluje a na jeho místě bude postaven nový. V hradecké části Kajlovec pak dostanou nový kabát dva mosty ležící na silnici I/57 před odbočkou na Skřipov, provoz zde bude od dubna postupně omezen po polovinách. A opravy se v tomto roce týkají i dalších dvou mostů ležících na silnici I/57. První se nachází ve směru na Hradec nad Moravicí za kruhovým objezdem přes potok Hvozdnici, druhý pak v Opavě v Hradecké ulici a jedná se o most vedoucí nad vlakovými kolejemi. Dva mosty pak projdou během druhé poloviny roku opravou i na silnici I/46 v Litultovicích. První z nich se nachází na hlavní cestě ve směru na Mladecko před tamním kostelem, další pak o něco dál před zámkem.