Dílo zhotovené Janem Březinou, pedagogem odborného výcviku Střední školy technické na Kolofíkově nábřeží, slavnostně odhalili předsedkyně Akademie věd ČR Eva Zažímalová s rektorem Tomášem Gongolem v rámci celodenní návštěvy nejvyšších představitelů Akademie věd ČR. Oficiální zprovoznění slunečních hodin, které se stávají novou atrakcí městských parků na rohu Beethovenovy ulice, je dalším příspěvkem spolku Opava technická.

Tento spolek vznikl z popudu bývalého ředitele Mendelova gymnázia Petra Pavlíčka, podnikatele Daniela Bahenského a pracovníka Matematického ústavu Davida Slosarczyka. „K nápadu nás přivedla myšlenka Brain Fitness - rozvíjet u dětí hravou formou zájem o matematiku a přírodní vědy. Proto realizujeme podobné projekty, jak je Sluneční soustava, založená bývalým primátorem Janem Mrázkem a Petrem Pavlíčkem. K tomuto záměru se Sluneční hodiny přesně hodí,“ přibližil jejich vznik Daniel Bahenský.

close Sluneční hodiny už zdobí budovu Brain Fitness. info Zdroj: Se svolením spolku Opavská technická zoom_in Sluneční hodiny už zdobí budovu Brain Fitness.

Spolek Opava technická se aktivně podílí na provozu Brain Fitness, v nedávné době rozšířila také planetární stezku Opavou a Opavskem o novou planetku Černohorský, situovanou na Bezručově náměstí.

Jméno získala po prvním rektorovi Slezské univerzity Martinu Černohorském. V současné době připravuje spolek další nápad, kterým je atraktivní situování Foucaultova kyvadla v centru města.

„Chceme jím připomenout velkou světovou osobnost vědy, fyzika Jeana Bernarda Léona Foucaulta, který žil v letech 1819 až1868,“ řekl David Slosarczyk.