Jak už to bývá, jedni takové opatření přijali s nadšením, jiní s kritikou, že nezohledňuje některé skupiny obyvatel žijících ve slezské metropoli. Kritiky vedení města vyslyšelo a navrhlo Radě města Opavy změny a doplnění, která vstoupí v platnost od 1. srpna 2024.

„Především se rozšíří okruh osob, které mohou získat parkovací oprávnění v parkovací oblasti. Stávající úprava byla prioritně určená pro rezidentní a abonentní parkování, nově se na základě rozhodnutí vedení města rozšíří možnost získat parkovací oprávnění také pro osoby, které v oblastech bydlí, ale nemají zde trvalý pobyt, pro ty, kteří do oblastí dojíždějí do práce či za podnikáním a také chceme nabídnout možnost parkování pro některé konkrétní skupiny, které se také ozývaly,“ shrnul novinky opavský radní Petr Popadinec, v jehož gesci je opavská doprava.

Město vyšlo z toho, že ten, kdo má řádně uzavřenou platnou nájemní smlouvu, i když zde nemá trvalý pobyt, se de facto stává také rezidentem, a tedy by mohl mít nárok na parkovací místa. Pro ně pak bude čtvrtletní parkování stát 1400 Kč a roční 4200 Kč v případě prvního vozu, pro druhé a každé další parkovací oprávnění jsou pak určené ceny 4200 Kč za čtvrtletí nebo 14 000 Kč za rok.

„Snažili jsme se navrhnout ceny, které jsou jen nepatrně vyšší, než pro rezidenty s trvalým pobytem. Pokud by ale připadaly někomu moc vysoké, mají nájemci možnost zřídit si v Opavě trvalé bydliště a tím si i zlevnit poplatky za parkování,“ okomentoval návrh radní Popadinec.

Situace s parkováním v Opavě není jednoduchá a vedení města to dobře ví. Změny pravidel zahrnují také možnost tzv. návštěvnického parkovacího oprávnění. To však bude nastaveno na trochu vyšší cenovou hladinu, konkrétně pro první parkovací oprávnění to bude 3000 Kč za čtvrtletí nebo 9600 Kč za rok, pro druhé a každé další parkovací oprávnění pak 5000 Kč čtvrtletně nebo 16 800 Kč ročně. Návštěvnické oprávnění je určeno pro ty, kteří do oblasti dojíždějí pravidelně buď do zaměstnání nebo za účelem podnikání apod. a bude opravňovat k parkování v oblasti od pondělí do pátku v čase od 7 do 15 hodin.

Vedení Hlásky také vychází vstříc sociálním službám a fyzickým osobám podnikajícím dle zvláštních předpisů v oblasti terénních sociálních služeb. Těm je určeno parkovací oprávnění v ceně 480 Kč za jeden rok. V řešení jsou i vhodné podmínky pro parkování zdravotně postižených občanů s platnými průkazy. Opava opět hledá inspiraci, jak to dělají jinde a zkušenosti z dalších měst hodlá co nevhodněji uplatnit také ve svých parkovacích oblastech.

Pro již registrované rezidenty a abonenty původní oblasti 1 v jádru města a oblasti 2, schválené zastupitelstvem v září 2023, se nic nemění, jejich podmínky pro parkování zůstanou i nadále stejné. Ostatní pak mají možnost využívat zde buď parkovací domy či jiná veřejná parkoviště s placeným parkováním na základě uhrazení příslušného poplatku v parkovacím automatu.