Nemají stabilní pracovní dobu. Strážníci opavské městské policie v současnosti chodí do zaměstnání každý měsíc jinak, a nemají tak dopředu tušení, jaké budou mít v daném období směny.

„O tom, jaké budou mít služby, se rozhoduje podle aktuálních bezpečnostních potřeb ve městě," vysvětluje mluvčí Městské policie Opava (MPO) Petra Stonišová. Rozpis služeb tedy dostanou vždy až před začátkem konkrétního měsíce. Dříve tomu tak nebylo a podobně jako v jiných městech pracovali místní strážníci v jasně nastaveném systému denní-noční-dva dny volna.

V tomto rozdělení už ale nyní funguje jen pár vyvolených, včetně velitele, operátorky a několika málo vybraných zaměstnanců.

Strážníkům se ale nový systém směn zavedený již od 1. ledna roku 2012 ani trochu nelíbí a považují jej za nespravedlivý a snad i trochu vykořisťovatelský. Odborový svaz MPO tak podal na počátku letošního roku na oblastní inspektorát bezpečnosti práce návrh k prošetření všech náležitostí týkajících se pracovně právních vztahů mezi strážníky a městem Opava.

A uspěl. Kontrola skutečně potvrdila, že tu dochází k pochybení.

Vedení MPO, potažmo opavská radnice, se s tím ale odmítlo smířit. „Se závěry oblastního inspektora, který danou záležitost šetřil, statutární město Opava nesouhlasilo, proto podalo námitky. Ty byly prošetřeny nadřízenou složkou, tedy Oblastním inspektorátem práce pro Moravskoslezský a Olomoucký kraj se sídlem v Ostravě," připojila postřehy Petra Stonišová.

A tentokrát mohli zatnout pěst ve vítězném gestu pro změnu zástupci města. Inspektorát podpořil stanovisko, že o systému směn rozhodl zaměstnavatel, čili město Opava, zcela v souladu se zákoníkem práce. Všechny námitky města byly vyhodnoceny jako oprávněné a vyhovělo se jim.

Proti zmíněnému rozhodnutí již neexistuje odvolání.

Zbývá otázka, jestli nyní strážníci budou situaci akceptovat, či nesloží zbraně a budou bojovat dál. Jediným bitevním polem, kam by se mohl spor přesunout, je už ale nyní pouze soudní dvůr.