Návštěvníci, kteří prohlídku využijí, zjistí o břidlici spoustu zajímavých věcí. Krátký dokument jim umožní procházku břidlicovým dolem s průběhem těžby a ve štípárně si mohou zkusit vlastnoručně vyštípat z břidlice nějaký předmět a odnést si ho pro vzpomínku domů.

Expozice jim mimo jiné představí břidlicové hodiny, školní tabulky i pisátka, fosílie zkamenělých rostlin a zvířat, panely se zajímavostmi nebo užití břidlice v běžném životě. Muzejní vitríny jsou plné dalších zajímavých exponátů, mezi které patří předměty, související s tehdejší hornickou činností při dobývání břidlice – hornickým náčiním počínaje a břidlicovými výrobky konče. 

K dispozici jsou též různé dokumenty vztahující se k danému tématu, upomínkové předměty a výklad průvodkyně, která akceptuje požadavky přítomných a zodpoví i případné dotazy. Pro návštěvníky je Muzeum břidlice v srpnu otevřeno od úterý do soboty v době od 10 do 13 a pak od 14 do 16 hodin, v neděli pak jen od 10 do 13 hodin. Děti od 5 do 15 let i senioři mají vstup za 30 a dospělí za 50 korun, rodinné vstupné je 110 korun.

Muzeum bylo založeno roku 1996 a své místo našlo v historické budově bývalého vodního mlýna, čemuž odpovídá u název ulice Na mlýnské strouze. Kompletní rekonstrukcí prošlo v roce 2013 a patří mezi památkově chráněné stavby v republice. Na něj navazuje naučná břidlicová stezka Dědictví břidlice, která nejenom mapuje doly kolem města, ale tvoří s muzeem zajímavý celek.

V délce pěti kilometrů vede údolím řeky Moravice kolem zaniklých povrchových i hlubinných břidličných dolů a přístupná je jak pěším turistům, tak i rodinám s dětmi a cyklistům. Začíná v Mokřinkách u penzionu Bílá Holubice, pokračuje směrem na Zálužnou a údolím řeky Moravice se vrací zpátky k Bílé Holubici. Po trase má šestnáct zastavení, informujících o významných historických osobnostech, o tradicích, spojených s těžbou břidlice, a též o technice jejího dobývání a následného využití. 

Například Raabova štola v Zálužné dodala břidlici nejenom pro dobové školní pomůcky a gramofonové desky, ale též pro střechu pražského Národního divadla, budapešťského Parlamentu i vídeňské Katedrály sv. Štěpána.

 „Zájem návštěvníků je letos i přes častá vedra velmi dobrý. Patří k nim nejenom děti z různých táborů, ale i lidé, kteří do našeho města zavítají na letní dovolenou. Kromě prohlídky muzea využívají pěší výletníci i cyklisté pobyt na naučné stezce Dědictví břidlice včetně výhledu z rozhledny Halaška,“ říká Kamila Kohoutková, pracovnice budišovského Střediska volného času, pod jehož správu muzeum spadá.