Důvodem je odúmrť po zůstavitelce Věře Novákové, která byla dědičkou rodiny Čeledových a firmy Jana Čeledy. Ten hrál významnou roli v kulturním a politickém životě nejen v Opavě, ale i širším regionu Slezska a severní Moravy.

ÚZSVM do rukou muzea bezúplatně převedl historické cennosti, předměty kulturní hodnoty a také běžné denní potřeby. „Kolekce předaných předmětů, dokumentů, fotodokumentace či obrazů obohatily sbírky SZM a jeho návštěvníci je již mohou zhlédnout ve stálé expozici Slezsko v historické výstavní budově v Opavě," líčil Pavel Hortig z oddělení komunikace ÚSZVM.

Jak už bylo výše zmíněno, rodina Čeledových a zejména potom sám Jan Čeleda byli ve slezské metropoli velmi známí. Na toto téma jsme si popovídali s tajemníkem opavského magistrátu Tomášem Elisem, jehož dědeček Arnošt Rychlý se s Janem Čeledou dobře znal.

Na dvou snímcích můžete vidět některé předměty rodiny Čeledových, které nyní vlastní SZM.

„Můj dědeček byl hudební skladatel a Jan Čeleda se pohyboval ve společnosti kulturně činných osobností. Sám byl velmi činorodý. Byl členem různých spolků a organizoval řadu akcí. Byl ve spojení s opavskými buditeli. Třeba s pedagogem a historikem Josefem Zukalem," vysvětloval Tomáš Elis.

Kromě toho, že se Jan Čeleda aktivně podílel na opavském kulturním životě, byl také vynikajícím obchodníkem. Za důkaz lze považovat firmu, která nesla jeho jméno. Obchodoval třeba s čajem anebo likéry.

„Těch věcí bylo daleko více. Zaměřoval se na prvotřídní dovozové zboží. Během dvacátých a třicátých let byl nejen jako obchodník doslova vyhlášený," doplnil tajemník opavské radnice.

Petr Dušek