Některé exponáty jsou unikátní, ať už jde o módní doplňky, originální oděvy nebo předměty denní potřeby a v expozici nechybí ani takové maličkosti, jako jsou třeba náprsní hodinky nebo dýmky. Mnohé kousky půjčilo hlučínskému muzeu ze svých sbírek zejména Ostravské muzeum, což bylo možné díky úzké spolupráci Muzea Hlučínska s dalšími odbornými institucemi.

Zmíněná výstava nabízí i pohled na secesi jako umělecký proud, který v propojení s každodenním životem zasáhl všechny složky života lidí v jejich době.

„Koncem února jsme dokončili rozsáhlou rekonstrukci našich výstavních prostor, ve kterých Krása secese vyniká. Na výstavě je k vidění pánský salón i dámský salónek a jídelna, úvodní místnost vyplňují vitríny s ukázkami krásné keramiky kopřivnické secese,“ přibližuje Metoděj Chrásecký, ředitel Muzea Hlučínska.

„Podle mne patří secese mezi umělecké styly přístupné v podstatě všem a věřím, že tato výstava bude nadmíru úspěšná,“ míní pedagog Institutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity Jiří Siostrzonek.

Muzeum ukazuje tvarovou krásu, účelnost, ušlechtilost a svébytnou estetiku tohoto výtvarného stylu a dokládá, že umělecké řemeslo v Rakousku-Uhersku mělo na přelomu 19. a 20. století mimořádné estetické kvality.

Výstava Krása secese je pro přístupná od pondělí do pátku. Dopoledne od 9 do 12 a odpoledne od 13 do 17 hodin. V neděli dopoledne pak od 9 hodin do 11.30 a odpoledne od 14 do 17 hodin. Vstupné pro dospělé je 60, pro studenty, seniory nebo děti od šesti let 50 a pro děti od tří do šesti let 30 korun. Rodinné vstupné je 150 korun.

Secese je umělecký sloh z přelomu 19. a 20. století. Její těžiště nespočívá jen ve vysokém umění, v malbě a sochařství, ale též v dekoraci a užitém umění. Je to poslední mezinárodní umělecký sloh, který se promítl do všech aspektů moderního života na konci 19. a začátkem 20. století. Například v módě, architektuře, sochařství a malbě, ale rovněž v užitém umění nebo literatuře. Za hlavní znaky jsou považované ornamenty, plošnost, neobyčejné barvy i estetické využívání různých materiálů. Češi se mohou právem chlubit hned dvěma významnými secesními umělci světového formátu – Alfonsem Muchou a Gustavem Klimtem, který sice Čechem nebyl, ale tvořil na území našeho státu.

Pohled do historie Muzea Hlučínska

Založeno bylo 1. ledna roku 2005 jako příspěvková organizace města a navazuje na činnost městského muzea Hlučín, založeného v roce 1948. Sídlí v prostorách hlučínského zámku a svou činnost zaměřuje na město Hlučín a region Hlučínska.

Jeho posláním je shromažďovat a chránit sbírkové předměty a vytvářet, rozšiřovat, spravovat a evidovat sbírky pro jejich prezentování veřejnosti. Vědeckovýzkumnou činnost zaměřuje hlavně na zachování a rozvíjení identity Hlučínska, jeho etnografii, umění, přírodovědu a vlastivědu. Je členem Asociace muzeí a galerií České republiky a jeho sbírka je zapsána v Centrální evidenci sbírek.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Ateliér Happy Art v centru Opavy si během šesti let našel pestrou klientelu, 8. dubna 2024. | Video: Deník/Kateřina Součková