V Historické výstavní budově SZM, Národním památníku II. světové války v Hrabyni, Památníku Petra Bezruče a opavském Domě umění budete od září moci zhlédnout největší letošní projekt muzea s názvem Neklidné století.

Návštěvníkům se představí cyklus čtyř výstav, které jsou tematicky zaměřeny na časový úsek mezi roky 1918 až 1989. Na region Slezska díky tomu budete moci nahlédnout z několika úhlů pohledu. Expozice se v současnosti instalují a veřejnosti budou postupně odhalovány od začátku září.

„Návštěvníci se mohou těšit na atraktivní sbírkové předměty z tohoto období, které pocházejí nejen ze sbírek Slezského zemského muzea, ale také z depozitářů partnerských institucí, jež se na výstavě podílejí. V neposlední řadě budou k vidění také předměty, které nám na sběrných dnech věnovali sami návštěvníci," uvedla ředitelka SZM Jana Horáková.

Historická výstavní budova zahájí novou výstavu v úterý 1. září. Momentálně zde neprobíhají pouze instalace Neklidného století, ale řeší se i vzlínání vlhkosti do zdiva v suterénu budovy. Jedná se o výsledek nekvalitních prací provedených v rámci rekonstrukce před více než třemi lety.

Firma O.K.D.C. Mont, jež měla vše na starosti, však poté přešla do konkurzu a náhradu škody není po kom vymáhat. Muzeum tak bude muset sáhnout do vlastních rezerv pro 80 tisíc korun.

„Budovu jsme uzavřeli, protože se mimo jiné musely odstranit poškozené omítky. Nechtěli jsme, aby se návštěvníci pohybovali v prašném prostředí. Zabijeme tím dvě mouchy jednou ranou. Zrekonstruujeme prostor a v klidu nainstalujeme výstavu," pokračovala Jana Horáková.

Objekt by měl být veřejnosti opět zpřístupněn během 14. srpna.

Zpět k Neklidnému století. Návštěvníci se zde seznámí se zásadními dějinnými okamžiky včetně válečných konfliktů, významnými výtvarnými děly nebo proměnami každodenního života obyvatel tohoto kraje. Výstava se projeví také ve stálé expozici Slezsko.

Nově se například uspořádá část vztahující se k bydlení. Změn dozná také keramika či textil. Rozhodně zde narazíte na spoustu velmi vzácných exponátů. „Část výstavy nazvaná Čas květů a kaváren je prodchnutá secesním a kubizujícím dekorem a věnuje se období let 1900 až 1914. Unikátní exponáty ze sbírky Slezského zemského muzea jsou již na svém místě ve velké dominantní vitríně," poznamenala spoluautorka výstavy Lenka Rychtářová a jedním dechem dodala:

„Návštěvníci budou mít možnost spatřit skleněné vázy z počátku minulého století, skleněný nápojový servis či porcelánovou kávovou konvici. Nebudou však chybět ani fotografická alba zdobená secesním dekorem či soupravy na psaní. Například dva dobové kalamáře."

Zapojí se i další areály

Po otevření v Historické výstavní budově se zapojí také další zařízení zmíněná na začátku tohoto článku. Během 3. září bude v rámci festivalu Bezručova Opava zahájena expozice v Domě umění, která ponese název Domov jménem Slezsko.

Zblízka si zde budete moci prohlédnout díla zobrazující především krajiny, které jsou citově velmi blízké předním osobnostem slezské výtvarné scény. Uveďme například Valentina Držkovice, Helenu Salichovou nebo třeba Jana Sládka.

Zahálet nebude ani hrabyňský Národním památník II. světové války. Od 11. září zde sice i nadále bude k vidění výstava Čas války, čas míru, ale ponese podtitul Československá armáda 1918-1990. Zájemci se dozví leccos zajímavého o vývoji výstroje a výzbroje.

Seznámí se také s osudy významných regionálních postav vojenské historie.

Během 15. září si pak připomene narození Petra Bezruče také stejnojmenný opavský památník. Ve zmíněný den zde proběhne vernisáž výstavy s názvem Abeceda literatury.

„Tvorba Petra Bezruče nebo Joy Adamsonové je všeobecně známá. Slezský region však přispěl světu literatury mnohými dalšími osobnostmi, které svým citlivým vnímáním okolí a tvůrčími schopnostmi dokázaly uchovat dalším generacím literární obraz jejich rodného kraje," doplnila tisková mluvčí muzea Romana Cieslarová.

Podrobnosti o všech plánovaných výstavách můžete sledovat na oficiálních internetových stránkách www.szm.cz.