Podrobné informace o linii československého pohraničního opevnění, o rostlinách a dřevinách, o osvobozovacích bojích nebo o jednotlivých exponátech ve výstavní budově jsou kromě češtiny uvedené ještě v polštině, angličtině a němčině.

Ocení je i čeští návštěvníci, kteří dávají přednost individuálním prohlídkám. Průvodci vznikli díky projektu Open Gates to Silesian Museum, zapojeného do Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia. Zájemci si je mohou vypůjčit v pokladně navštíveného objektu.

„Chceme naše muzejní expozice co nejvíc zatraktivnit a přiblížit je i zahraničním návštěvníkům. Projekt měl rovněž za cíl napomoci výměně zkušeností českých a polských muzejníků v oblasti muzejní prezentace," říká ředitel opavského muzea Antonín Šimčík.

Výběr jazyků, ve kterých jsou průvodci k dispozici, není náhodný. Kopíruje historický vývoj Slezska a jeho ovlivňování českým, polským a německým obyvatelstvem, angličtina zase představuje nejrozšířenější světový jazyk. Brožury by mohly sloužit též pedagogům základních škol jako podkladový materiál k přípravě tematických výletů a exkurzí.

Během léta přibudou v návaznosti na připravované cizojazyčné mutace webu ještě elektronické verze průvodců určené ke stažení. Projekt Open Gates to Silesian Museum je výsledek snahy muzea o další zlepšování služeb a tvoří součást koncepčních změn.

Přišel na 862 523 korun a financovaný byl z 84,03 procenta Fondem mikroprojektů Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007-2013. Finanční spoluúčast Slezského zemského muzea představuje 15,97 procenta celkových nákladů.

Slezské zemské muzeum je nejstarší veřejné muzeum v republice a sbírkovým fondem patří mezi tři největší muzea v Česku. Jeho historie sahá do roku 1814 a náplní zahrnuje exponáty od živé i neživé přírody přes prehistorii, historii až k dějinám umění, a to především v oblasti českého Slezska a severní i severovýchodní Moravy. Spravuje šest expozičních budov a areálů: v Opavě historickou výstavní budovu a Památník Petra Bezruče, Arboretum Nový Dvůr, Památník II. světové války v Hrabyni, Areál československého opevnění Hlučín-Darkovičky a Srub Petra Bezruče v Ostravici.