Ze stanoviska Ministerstva kultury České republiky (MKČR) vyplývá, že v jeho zájmu je, aby jím zřizované objekty příspěvkových organizací byly v dobrém stavu. Jak se tato skutečnost odráží v Opavě, kde je takovou příspěvkovou organizací Slezské zemské muzeum v Opavě? „Přímou odpovědnost za stav těchto nemovitostí mají příspěvkové organizace. Ty zpracují příslušnou dokumentaci k nezbytným opravám, případně rekonstrukcím nemovitostí, které užívají, a předloží ji ministerstvu,“ uvedl Daniel Herman z Informační kanceláře MKČR.

Ministerstvo pak podle možností svého rozpočtu a na základě stanovení priorit rozhodne o zařazení jednotlivých stavebních akcí do investičních plánů. „Tam, kde je tento standardní postup dodržován a příspěvková organizace se o svěřený majetek řádně stará, se podařilo opravit a zrekonstruovat řadu nemovitostí, viz např. objekty Moravské galerie v Brně, Technického muzea v Brně, Muzea umění Olomouc, Národního technického muzea, Národní galerie atd.,“ upřesnil Herman.

Podle jeho slov však k opravám či rekonstrukcím výstavní budovy muzea a Blücherova paláce ministerstvo žádnou aktuální dokumentaci k dispozici. nemá. Opravy či rekonstrukce těchto nemovitostí proto nemohou být zařazeny do plánu investičních akcí. „Vyjádření ministerstva kultury vychází bohužel patrně z nedostatečné orientace v celé záležitosti, neboť jednání o možnosti oprav předmětných opavských památek probíhají již v horizontu takřka deseti let, přičemž na relevantních pracovištích MKČR, především na odboru investic, došlo mezitím k celé řadě výměn příslušných pracovníků,“ ohrazuje se ředitel Slezského zemského muzea v Opavě Jaromír Kalus.

„Muzeum žádalo opakovaně i s příslušnou základní dokumentací o zařazení těchto i jiných památkových objektů v Opavě do programu financování MK, bohužel k tomu nikdy nedošlo,“ dodal Kalus.