V revírech na Opavsku se prohání 55 jelenů, laní a mláďat a 17 muflonů. Jara se dočkalo 405 divokých kanců, sviní a podsvinčat i 2 514 srnců, srnek a srnčat. Letošní mírnou zimu přežilo 3 093 zajíců a 14 divokých králíků, 822 koroptví a 1 288 bažantů.

„Údaje ze sčítání zvěře nám zaslali uživatelé dvaačtyřiceti honiteb na Opavsku. Nahlášené počty zvěře včetně dalších údajů o jejich odlovu, úhynu nebo pohybu v revírech budou prostřednictvím kraje zaslány ministerstvu zemědělství,“ přibližuje další osud aktuálně získaných čísel o lovné zvěři pracovnice odboru životního prostředí Jana Žídková.

Vážnou jarní hrozbu pro srnky představuje ozimá řepka. Tato rostlina se na Opavsku hodně pěstuje a srnkám její lístky moc chutnají. S oblibou si na nich teď pochutnávají a nemohou tušit, že se vystavují smrtelnému nebezpečí. Mladé řepkové listy totiž obsahují snadno zkvasitelné cukry i jedovaté glukosinoláty. Koncem února jsou na pole s řepkou navíc dávána dusíkatá hnojiva a nově přirůstající listy mají vysoký obsah nitrátů. Pastva na šťavnatých řepkových lístcích může srnkám způsobit těžké průjmy, ztrátu plachosti, poruchy nervového systému, oslepnutí a v krajním případě i smrt. Zdravotní problémy ze spásání ozimé řepky však hrozí pouze srnkám.

„Lovná sezona srnčí zvěře skončila v závěru loňského roku a lidem teď žádné nebezpečí ohrožení z nekvalitní zvěřiny nehrozí,“ uklidňuje mluvčí Českomoravské myslivecké jednoty Šilha milovníky srnčího masa. Obávat se nemusejí ani zemědělci, protože řepka díky mírnějšímu konci zimy rychle obnovila vegetaci a škody ze srnčích hodů v porostech budou proto letos podle předpokladu jen velmi nízké. Myslivci pokračují také v monitorování zdravotního stavu volně žijících ptáků, protože začátek dubna je obdobím hlavního tahu ptáků do hnízdišť.