Led pokrýval donedávna i rostliny, které jsou součástí stravy především srnčí zvěře a zajíců. K přirozené potravě se nedokázali prohrabat ani zajíci, bažanti či koroptve.

Kdo nekrmí, není myslivec

„Přikrmování zvěře v těchto podmínkách je věcí cti každého z nás myslivců. Kdo pravidelně nechodí do krmelce se senem a lizem (sůl, pozn. red), do zásypu s obilními zbytky, nechť se nehonosí názvem myslivec,“ řekl myslivecký hospodář ze sdružení v Brumovicích Josef Dlouhý.

Také z jiných koutů Opavska jsou informace podobné. Například v Hradci nad Moravicí předložili myslivci zvěři na dvě tuny mrkve a další budou rozvážet, protože opět sněží. Hrabyňští nakoupili a rozvezli doposud více než čtyři tuny ovsa a deset metrických centů sena, sdělil myslivecký hospodář Petr Kozák.

Zásoby po zimě? Vymeteno

Každé myslivecké sdružení si vytváří své vlastní zásoby obilí a sena či jiných objemových krmiv už v létě. Po letošní zimě budou sklady beznadějně vymeteny. Prázdný bude i sklad Okresního mysliveckého spolku v Opavě. Doposud odtud bylo expedováno 630 kg soli a 60 kg medikamentů pro přeléčení zvěře.

Zima však ještě neskončila, shodli se oslovení myslivečtí hospodáři. Bilanci úhynu budou moci udělat až v jarních měsících, kdy nebude sníh. Navíc přibudou zvěři zažívací potíže spojené s konzumací řepky.

Myslivci vyzývají k ohleduplnosti

Letošní zima je srovnávána se zimou v roce 2005, kdy byly podmínky přibližně stejné, ovšem podstatně kratší. Zatím co v roce 2005 bylo dle statistik hlášeno mysliveckými hospodáři velké množství padlin – zvěře, která nepřežila zimu, letos je situace prozatím lepší. V souvislosti s popsanou situací se Okresní myslivecký svaz obrací na spoluobčany s žádostí.

„Mějte na paměti, že rychlý pohyb způsobuje zvěři ztrátu podkožního tuku, a značně tak omezuje šanci přežít. Nepouštějte proto psy z vodítek v lesních úsecích, kde může dojít k rušení zvěře. Pokud je to možné, nevjíždějte na běžkách do lesních porostů, kde jsou umístěna krmná zařízení.

Buďte ohleduplní k přírodě alespoň v tomto období,“ tlumočí žádost myslivců mluvčí opavského mysliveckého svazu Vladimír Tancík.