Je to příběh o vykopání válečné sekery mezi myslivci a zemědělci. Konkrétně mezi Mysliveckým sdružením (MS) Hošťata Komárov a Zemědělskou a. s. Opava-Kylešovice. Obě strany vedou již dva roky tvrdý boj o podobu krajiny v katastru Suchých Lazců, kde hospodaří.

Zatímco myslivci chtějí krajině podle svých slov alespoň částečně vrátit původní ráz v podobě remízků, obnovování starých polních cest a alejí, zemědělci s tím mají problém. Postupem času nabral spor na intenzitě a přerostl v jakousi válku, kterou pociťuje řada zdejších domácností a která rozděluje i dávné kamarády z dětství.

Při osobním setkání se zástupci obou nesmiřitelných táborů je znát, jak je nesváry a vzájemné nepřátelství vyčerpává, jak jim otravuje život. Chtěli by mít klid a normálně žít. Lidé si tu však navzájem tolik ublížili a věci došly tak daleko, že usmíření není v jejich silách.

Pomoci by jim snad mohl jen velmi zkušený mediátor. Rozhodně by to bylo lepší řešení pro nervy i peněženku než si najmout právníky, posílat si obsílky s barevnými pruhy a postávat na soudních chodbách co nejdále od sebe.

close Alej uprostřed pole na horizontu poblíž Suchých Lazců lemují stromy po obou stranách. zoom_in

Alej uprostřed pole na horizontu poblíž Suchých Lazců lemují stromy po obou stranách. foto: Deník/Zuzana Urbánková

Myslivci: Zemědělci nám hází klacky pod nohy

Spor mezi členy Mysliveckého sdružení (MS) Hošťata Komárov a Zemědělskou a.s. Opava-Kylešovice o podobu krajiny v katastru Suchých Lazců má dvě kola. To první „vyhráli" myslivci. V okolí Suchých Lazců a Podvihova vysadili na pozemcích patřících městu Opavě několik alejí, jimiž obnovili podle starých map polní cesty, po nichž jezdili naši předci.

Zelené hradby v krajině

„Jde o tzv. zelené hradby, které nejen brání erozi půdy, ale jsou důležité i pro zvěř. Ve stromech a keřích nacházejí zvířata úkryt před predátory i zemědělskými stroji. Uchytí se tu motýli, brouci, kteří na velkých, pustých plochách nemají šanci," uvádí hospodář MS Hošťata Václav Žurek.

V jeho starém terénním autě, které zvládá nerovnosti polních cest, jsme objeli všechny dosud vysázené aleje. Některé lemují cesty jen po jedné straně. Důvod je podle Václava Žurka jasný: zemědělci musí mít cestu na svá pole volnou, musí se k nim dostat. Některé plochy, jako například obnovená zelená hradba na horizontu, která tvoří katastrální hranici mezi Podvihovem a Suchými Lazci, jsou stromky a keři osázeny po obou stranách.

O kousek dál u Podvihova je pak alej, kterou myslivci mohli vysadit díky iniciativě a vstřícnosti podvihovské starostky. „Sama sehnala stromky," podotýká Václav Žurek. Sjíždíme k Suchým Lazcům.

Otevírá se nám výhled na nádrž Přerovec a také alej s oplocením po obou stranách. „Tu jsme vysadili s místními lidmi. Kdo mohl, ten přišel a pomáhal," vypráví myslivecký hospodář, který neskrývá, že ho spor se zemědělci stejně jako ostatní myslivce trápí: „Nechceme s nikým bojovat a hádat se. Jenže zemědělci nám hází klacky pod nohy. To, co děláme, se jim nelíbí."

Významný krajinný prvek

Václav Žurek zdůrazňuje fakt, že všechny aleje a staronové cesty rozorané v 50. až 60. letech minulého století jsou na plochách, jejichž vlastníkem je město Opava. To podle jeho slov myslivce v této jejich činnosti podporuje, když spustilo program na obnovu zelených hradeb stejně jako jiná města a obce v Česku a EU.

V případě katastru Suchých Lazců dostali myslivci možnost obnovit bývalé podmínky v krajině na ploše čítající pouhých 0,72 hektaru. Na tuto plochu mají s městem smlouvu o pronájmu. Sečteno, podtrženo: tato osázená plocha ve vlastnictví města tvoří nyní významný krajinný prvek.

Druhá bitva: nájemní smlouvy

Podle Václava Žurka se však v té válce rozběhla druhá bitva. Zaměstnanci kylešovské Zemědelské a.s. údajně obcházejí vlastníky půdy v katastru Suchých Lazců, Podvihova, Komárova a lobují, aby myslivcům vypověděli nájemní smlouvu, která jim umožňuje využívat tyto pozemky k myslivosti. To by však podle myslivců znamenalo zánik jejich sdružení po 52 letech existence.

close Rozkouskovaná krajina. Myslivci ji považují za prospěšnou, zemědělci za komplikaci. zoom_in

Rozkouskovaná krajina. Myslivci ji považují za prospěšnou, zemědělci za komplikaci. foto: Deník/Zuzana Urbánková

Zemědělci: Chtěli jsme se domluvit, narazili jsme

Šéfové Zemědělské a.s. Opava-Kylešovice mají na vše jiný názor. Předseda představenstva Dušan Schreier a místopředseda představenstva Jan Pirunčík uvádějí, že se s myslivci chtěli domluvit a vyjít jim vstříc, avšak neuspěli.

Nabídli náhradu

Počátek všeho byl před dvěma lety, kdy město Opava vypovědělo akciovce i soukromým zemědělcům nájemní smlouvy na výše zmíněné pozemky a pronajalo je myslivcům. V tu chvíli vyzvali zemědělci myslivce k jednání a řekli jim: když pole rozkouskujete, nebude to fungovat, na svá pole se budeme dostávat jen s obtížemi.

„Nabídli jsme jim náhradu, a to naše pozemky podél potoku Hošťata, dále pás podél hranice Suchých Lazců a Podvihova a další pruhy pozemků, na nichž by biopásy mohli realizovat. Myslivci to ale nepřijali," uvádí Dušan Schreier.

Upozorňuje dále, že myslivci vytvořili a osázeli cesty v zasetých polích, a to pouhý den po jednání sucholazeckého zastupitelstva, které mělo k věci také co říci. „Pan starosta předkládal kompromisní návrh řešení výsadby dojednaný s námi a soukromě hospodařícími rolníky," upřesňují šéfové kylešovské akciovky.

Auta a čtyřkolky v polích?

Oba shodně vyprávějí, že členové MS Hošťata jezdí stromy udržovat přes jejich porosty auty značky Niva, někteří prý neváhají vyjet do polí na čtyřkolkách. „Máme na to důkazy – fotografie. Obilí pojezdili i soukromým zemědělcům. Porušují tolik paragrafů zákona, že kdybychom na ně podali trestní oznámení, neustojí to," pokračuje předseda představenstva.

On i Jan Pirunčík zdůrazňují, že s myslivci není řeč ani kvůli odstraňování škod, které zemědělcům působí černá zvěř. „Kdyby měli zaplatit jen tyto škody, tak je to zlikviduje," podotýká Jan Pirunčík. Nevěří dále tomu, že by vysazené aleje a obnovené cesty vedoucí z kopce dolů bránily erozi.

Život jim komplikuje i fakt, že myslivci zeleň sadí pouhých 40 centimetrů od hranice s jejich poli, čímž také porušují zákon.

Je to lež

Oba muži se razantně ohradili i proti tvrzení, že jejich zaměstnanci obcházejí vlastníky pozemků a lobují, aby myslivcům vypověděli nájemní smlouvu umožňující jim tyto pozemky využívat k myslivosti, což by de facto vedlo k zániku MS Hošťata.

„To je lež. My chceme pouze změnu ve vedení honebního společenství. Nechceme je ničit. Vždyť my jejich práci dělat nechceme ani nemůžeme. Přece si nesedneme v noci na posed a ráno do práce," kroutí hlavou Dušan Schreier a opakuje, že myslivci musí respektovat vlastnická práva k pozemkům a dodržovat zákon jako každý jiný.

Zemědělská a.s. Opava-Kylešovice hospodaří na 2700 ha, kde působí čtyři myslivecká sdružení. „Se všemi se domluvíme, jen s nimi ne," dodává na adresu MS Hošťata Dušan Schreier.