„Na původní informaci, že letos bylo na stavbu uvolněno jen 170 milionů a financování v roce 2010 má být zajištěno z dluhopisů ve výši 150 milionů korun, se zatím nic nezměnilo. Zbývající potřebná částka pro rok 2010 ve výši 1,8 miliardy korun stále není rozpočtem Státního fondu dopravní infrastruktury pokryta,“ říká tajemník Sdružení pro výstavbu komunikace I/11 - I/57 Martin Dostál.

Není tajemství, že na další období chybí 951 milionů korun. Podle původního plánu, který však zkomplikovala hospodářská krize, měla být komunikace 1/11 uvedena do provozu v březnu 2012.

Na stavbě v daném úseku je hotová kompletní skrývka ornice a lesní hrabanky a byly zahájeny stavební práce na mostních objektech: most přes údolí potoka Ohrozima a další přes údolí potoka Hrabyňka. Zároveň už jsou dokončeny přeložky plynovodu.

„Letos bylo na stavební práce vyčleněno 170 788 800 Kč a pro příští rok má Státní fond dopravní infrastruktury k dispozici 155 milionů korun. Harmonogram prací však počítal s částkou okolo 1,4 miliardy korun,“ potvrzuje neutěšenou finanční situaci tisková mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Martina Vápeníková.

Se zhotovitelem stavby je však problematika zafinancování neustále řešena ve snaze nesahat k zakonzervování stavby.

To opavská spojka S1 je na tom lépe a zakonzervování jí rozhodně nehrozí. Vozovka dostala asfaltový povrch a zaměstnanci firmy Skanska v těchto dnech budují na komunikaci svodidla. Stavba, která probíhá podle schváleného časového harmonogramu, spěje do finále a průběh prací sleduje jak ostravské pracoviště Ředitelství silnic a dálnic, tak i zástupci statutárního města Opavy a Sdružení pro výstavbu komunikace I/11 - I/57.

Stávající situace umožňuje předpoklad, že spojka S1 bude předána do užívání ještě v závěru letošního roku.