Standardně tady fungují dvě takovéto služby, první se jmenuje Občanská poradna a další Naděje – středisko krizové pomoci. 

A právě nyní se mnoho dotazů týká pandemie koronaviru. „Naděje poskytuje psychickou podporu a sociální pomoc osobám, které se ocitly v obtížné životní situaci, kterou sami vnímají jako zátěžovou, nepříznivou a ohrožující a v danou chvíli ji nejsou schopni vlastními silami zvládnout. Občanská poradna poskytuje odborné sociální poradenství v sociální oblasti a v oblasti práva,“ vysvětluje úvodem vedoucí střediska Naděje a Občanské poradny Lucie Trunečková.

A tak zatímco na první zmíněnou službu volají momentálně nejčastěji osamělí senioři, na té druhé vyřizují pracovníci třeba dotazy k ošetřovnému, na zrušení zájezdů, letenek a nároky, které z toho lidem vznikly. Nechybí ani informační servis včetně důležitých kontaktů a orientace v aktuálních omezeních.

„Obrací se na nás spíše senioři, kteří se v současné situaci kolem onemocnění COVID-19 cítí mnohdy osaměle. Jejich děti se je snaží navštěvovat méně, aby eliminovali riziko nákazy. Toto jednání většina seniorů pravděpodobně chápe, nicméně je přirozené, že se jim začíná stýskat. A tak propadají smutku, který nechtějí přenášet na své příbuzné a volají nám,“ přibližuje Lucie Trunečková fungování konkrétně střediska Naděje. 

Přesnější údaje o věkovém složení volajících nejsou k dispozici, protože charita si v tomto směru zakládá na absolutní anonymitě. „Dle našich zkušeností se nám ale ozývají jak senioři, kvůli pocitu samoty, tak i dospělí lidé, kteří však neřeší současnou situaci vyvolanou nákazou.

Tato věková skupina spíše řeší problémy, se kterými se potýkají již delší dobu a kvůli nucené izolaci ji teď vnímají intenzivněji. Děti se na nás neobrací, protože naši službu krizové pomoci nelze poskytnout osobám mladším 16 let. Stává se však, že se ozývají zoufalí rodiče, kteří hledají pomoc pro svého potomka.

V tomto případě je odkazujeme na dětské psychology a předáváme příslušné kontakty,“ dodává Lucie Trunečková s tím, že kvůli nouzovému stavu pracují ve dvou týmech tak, aby byla služba zajištěna i kdyby jeden z nich například musel do karantény. 

K TÉMATU


Kam se obracet?

Naděje – středisko krizové pomoci: telefon 553 653 776, 737 615 459; email nadeje@charitaopava.cz, fenix@charitaopava.cz

Občanská poradna: telefon 553 616 437, 731 316 552; email obcanskaporadna@charitaopava.cz