Vrcholem je pak právě celostátní přehlídka. Mendelovo gymnázium je jedinou střední školou v České republice, která tuto akci již podruhé organizuje, nyní ve spolupráci s opavskou Slezskou univerzitou. SOČ je dobrovolná zájmová činnost žáků všech typů škol, jejímž výsledkem je samostatně vypracovaná práce nebo učební pomůcka, která je předkládána k odbornému posouzení a obhajovaná před odbornou porotou.

Přehlídka bude zahájena v pátek v 17 hodin k kině Mír, obhajoby prací mladých vědců budou probíhat v sobotu na MGO a univerzitě. V tělocvičně MGO pak budou studenti od 15 hodin představovat své objevy, které popsali ve své práci. Večer se mohou všichni těšit na program One human show Simony Babčákové v kině Mír. Také na neděli je připraveno bohaté doprovodné dění, zájemci si mohou vybrat z řad exkurzí, výletů po okolí, prohlédnou si město. Slavnostní vyhlášení výsledků se uskuteční opět v kině Mír od 13 hodin.

„Akce je obrovská nejen přínosem pro mladé středoškoláky, ale i rozsahem zúčastněných osob. Odborní porotci přijedou v počtu 90 hodnotitelů, samotných soutěžících bude 300. Navštíví nás hosté ze Slovenska i z Číny. Velmi rádi přivítáme zájemce z řad žáků základních škol, třídy se svými vyučujícími, děti s rodiči i opavskou veřejnost, zvláště na prohlídce prezentací v tělocvičně MGO,“ říká ředitelka MGO Monika Klapková.