Jednou velkých investičních akcí, která se ve Stěbořicích již dlouhodobě připravuje, je projekt odkanalizování obce a jejich místních částí. „Objevily se nějaké zádrhely a jde to pomaleji, než jsem očekával. I s ohledem na administrativu ze strany státu. Některé připomínky chápu, některé záležitosti mi ale připadají nadbytečné, avšak s tím nic neuděláme. Přistoupili jsme k řešení, že hlavní čistírna odpadních vod bude ve Stěbořicích, místní části pak budou mít čističky menší. Doufám, že v letošním roce by se mohlo vše zdárně dořešit,“ říká stěbořický starosta Roman Falhar, se kterým si můžete ZDE přečíst rozhovor.

Obec si požádá o dotaci. „Jakkoli nejsem jejich fanouškem, protože nám dotace přidělávají práci, musíte se přizpůsobit konkrétnímu titulu a na řadu věcí jsou dotace zbytečné. Vhodnější by bylo peníze obcím přerozdělit. Tak u významných akcí jako je právě kanalizace, tam dotace beru. Protože pokud bychom na ni nedosáhli, nejspíše bychom tento projekt sami dělat nezačali. Kanalizace nás předběžně vyjde na 150 – 180 milionů korun a naše spoluúčast bude i tak velká. Rádi bychom to ale vymysleli tím způsobem, že i při splácení, neboť předpokládáme, že si vezmeme úvěr, budeme nadále schopni investovat do našich spolků a dalšího rozvoje obce,“ pokračuje.

Stěbořický zámek.Stěbořický zámek.Zdroj: Deník/Veronika Bernardová

Oprava kaple a staré školy

V letošním roce se ale chystají i další investice. Jednou z nich je oprava kaple v části Březová. „Pod naší obec spadají celkem čtyři kaple a ty se postupně začaly opravovat již před lety. A tato v Březové je jedna z posledních, kde rekonstrukce proběhne,“ upřesňuje Roman Falhar. Nový venkovní i vnitřní kabát dostane rovněž budova staré školy v části Nový Dvůr. Obec si ji částečně opravuje sama, na fasádu nyní Stěbořice získaly krajskou dotaci. V budově se nachází knihovna, setkávají se zde maminky s dětmi, pořádají se například různé tvořivé dílničky. A také se tu scházejí místní k večírkům či menším plesům.

V části Jamnice se pak obci podařilo koupit část usedlosti. „Skrze ni uděláme průchod do záhumenní. V této lokalitě mají hasiči hřiště, začíná tam výstavba rodinných domků. Jamnice je totiž pro naši oblast poměrně netypická, spíše jde o takový jihočeský styl. Kaplička uprostřed návsi, rybníček, dokola usedlosti. A nevýhodou je, že pokud se potřebujete dostat práva za ta humna, musíte po hlavní cestě. Domy jsou blízko u sebe a nelze tak postavit chodník. Díky odkupu ale skrze statek chodník pro pěší plánujeme vybudovat,“ dodává Roman Falhar.

Rozhledna Šibenice.Rozhledna Šibenice.Zdroj: Deník

Zámek? Býval zemědělským učilištěm

Ve Stěbořicích najdeme také zámek. Obci se jej podařilo spolu s přilehlým parkem získat do svého majetku již před mnoha lety. Po válce byl zámek zabaven německé rodině, původní interiér se nedochoval. V 70. letech zde bylo zřízeno zemědělské učiliště i s internátem. „Překvapuje mě, že na to dodnes mnoho lidí vzpomíná. Když někoho potkám a on poví, že se ve Stěbořicích učil, tak mě to potěší,“ uvedl starosta Stěbořic Roman Falhar.

V současné době zabírá přízemí zámku výstava, jejímž autorem je známý sbormistr Karel Kostera, který v obci žije. „Pan Kostera kdysi projevil zájem, navázali jsme spolupráci. A protože je vášnivým amatérským sběratelem všeho „starého“, zabral si celé přízemí. Výstavu má tématicky roztříděnou. Velice rád návštěvníky provede, o exponátech povypráví, neboť k nim má i své vzpomínky. Je to opravdový nadšenec,“ dodává čelní představitel Stěbořic.

Základní škola ve Stěbořicích.Základní škola ve Stěbořicích.Zdroj: Deník/Veronika Bernardová

Základní škola Stěbořice

Byla zřízena jako příspěvková organizace zastupitelstvem obce Stěbořice ke dni 1. 1. 1994. Jsme úplnou školou s 1. až 9. postupným ročníkem a nacházíme se v klidném prostředí obce Stěbořice, vzdálené 6 km od města Opavy. Školu obklopuje velká zahrada a několik sportovních hřišť (fotbalové, tenisové a volejbalové). Sepětí školy s přírodou je dáno především přilehlými lesy, rybníky a nedalekou botanickou zahradou Arboretum Nový Dvůr. Škola vzdělává v roce 2020/2021 214 žáků, průměrná naplněnost tříd je 19,4 žáků. Výuka probíhá v 1. až 9. ročníku. V prvním a v pátém ročníku ve dvou třídách, v ostatních ročnících po jedné třídě. Kapacita základní školy je 280 žáků a kapacita školní družiny 110 dětí. Žáky vyučuje a stará se o ně 20 pedagogů. Více informací na https://zssteborice.webnode.cz/

Obecní úřad ve Stěbořicích.Obecní úřad ve Stěbořicích.Zdroj: Deník/Veronika Bernardová

Očkování vzal praktický lékař do svých rukou

V době, kdy se v České republice rozbíhalo očkování proti koronaviru, stěbořický praktický lékař Vít Skalička na nic nečekal a začal vakcínu sám shánět. „Tehdy se mluvilo o tom, že očkování bude probíhat pouze v očkovacích centrech a u obvodních lékařů tato možnost nebude. V době, kdy se v televizi slavnostně hlásalo – teď se očkuje – a že mimo očkovací centra očkuje pouze jeden lékař na jižní Moravě, nebyla to pravda. V té době už si náš pan doktor, kterému se vakcíny nějakým způsobem povedlo získat, vytipoval nejstarší pacienty, čili nejrizikovější skupinu. Obvolal je, zjistil jejich zájem a zdravotní stav. Protože ordinuje i v okolních obcích, vakcíny rozdělil. Následně si je na určité časy pozval. Lidé ze Stěbořic a našich místních částí přišli sem, za doktorem, kterého znají, nemuseli nikam dojíždět, ani se nikde zdlouhavě registrovat. A nyní pokračuje dál, naočkováni jsou řekněme už i šedesátníci, někteří pacienti už dvakrát. Za tento krok mu patří obrovská pochvala,“ říká starosta Stěbořic Roman Falhar.

Vize do budoucna? Bydlení pro seniory i mladé

Malometrážní bydlení by rád ve Stěbořicích jednou pro občany vybudoval tamní starosta Roman Falhar. Občas se totiž stane, že lidé z obce pryč nechtějí, ale nemají jinou možnost. Jde nejen o starší obyvatele, ale i o ty mladé. „Starší lidé mají třeba velký dům, který už je pro ně zbytečný a chtějí se přestěhovat do menších prostor. Stejně tak mladí lidé se z nějakých důvodů chtějí, byť třeba dočasně, odstěhovat od rodičů. A my jim bohužel v tuto chvíli nemáme co nabídnout, což mě mrzí. Setkávám se s tím, že lidé řeknou, že ze Stěbořic nechtějí, ale musejí. Mým snem je tedy vybudovat zde malometrážní byty, je to cesta a také úkol pro obec, abychom takovou možnost měli,“ říká Roman Falhar. Byty by mohly vzniknout v některé z obecních budov. Některé by sloužily ke krátkodobým pronájmům a další třeba i jako krizové byty pro případ, že by někdo z obyvatel potřeboval dočasné bydlení.

Z historie Stěbořic

Stěbořice.Stěbořice.Zdroj: archiv obceStěbořice s 1490 obyvateli leží asi šest kilometrů západně od Opavy a skládají se ze čtyř místních částí – Stěbořice, Jamnice, Nový Dvůr a Březová. Ve Stěbořicích se nachází mateřská i základní škola, zámek, dva kulturní domy, dvě prodejny potravin, kostel s farním úřadem, ordinuje zde praktický i dětský lékař. Milovníci sportování uvítají tělocvičnu, tenisové kurty, fotbalové, víceúčelové i beachvolejbalové hřiště.

Stěbořice jsou jednou z nejstarších obcí v opavském okrese. První písemná zmínka se datuje už k roku 1220, kdy král Přemysl Otakar I. potvrdil jejich držbu cisterciáckému klášteru, jenž sídlil na místě dnešního Velehradu.

Důkazy o osídlení ale sahají ještě hlouběji do minulosti. Ve stěbořickém lese Háji bylo objeveno slovanské pohřebiště lidu popelnicových polí z 9. století. Co se dopravního spojení týká, pravidelně sem jezdí příměstské autobusové linky. Stěbořice jsou součástí mikroregionu Opavsko - severozápad.

Kostel Narození Panny Marie.Kostel Narození Panny Marie.Zdroj: Deník/Veronika Bernardová

V roce 1589 bylo stěbořické panství prodáno rodu Bruntálských z Vrbna, kteří jej drželi v léně již delší dobu. Roku 1617 koupil stěbořské panství Karel ze Strassolda a sňatkem jeho dcery Anny Kateřiny s Leonhardem z Neuhaus se kolem roku 1637 panství dostalo do rukou rodu von Neuhausů.

Dalším majitelem Stěbořic se v roce 1729 stal Jan Antonín Pino z Friedenthalu, jenže v letech 1770 až 1778 probíhaly v okolí obce selské bouře a po nich se posledními majiteli panství až do roku 1945 stal rod Janottů. Jindřich Janotta byl za hospodářské zásluhy povýšen roku 1918 do šlechtického stavu a zemřel roku 1944 ve Stěbořicích. Jeho dcera Markéta žila svobodná na stěbořském zámku a v roce 1945 odtud byla vyhnána. To už se k moci v celé republice dostávali komunisté…

Stěbořice jsou jednou z obcí, které mají ve znaku zvíře, konkrétně jde o stříbrného beránka přidržující pravou přední nohou zlatý kříž se stříbrnou dvoucípou korouhví s červeným heroldským křížem. Beránek je v modrém štítě nad třemi zlatými růžemi s červenými semeníky.

Slavní rodáci

Eustach Bittner (1912-2001), numismatik a muzejní pracovník

Karel Kostera (*1935), sbormistr a dirigent

Osobností Stěbořic je i Ludvík Ochrana (1814-1877), kněz a národní buditel ve Slezsku. Narodil se ve Francii během válečného protinapoleonského tažení v roce 1814. Vystudoval gymnázium v Opavě a od roku 1834 pokračoval ve studiu na bohoslovecké fakultě v Olomouci. Dne 20. září 1838 byl vysvěcen na kněze a po vysvěcení byl jmenován kooperátorem v Komárově. Zde působil i jako učitel v hraběcí rodině Blücherů. V lednu 1850 se stal administrátorem ve Stěbořicích a v roce 1852 byl zde jmenován farářem. V roce 1876 stal v čele přípravného výboru Matice opavské a po jejím zřízení byl v únoru 1877 zvolen prvním předsedou matice. Zemřel na konci roku 1877 ve Stěbořicích, kde je i pohřben. V Opavě je po něm pojmenována ulice Ochranova.

Zdroj: cs.wikipedia.org

Oslavy snad už letos?

Obec Stěbořice je jedna z nejstarších v opavském okrese. Výroční oslavy k 800 letům obce však byly loni z důvodu koronavirové epidemie odloženy. Nový termín bude stanoven až to umožní epidemiologická situace.

Stěbořické rybníky.Stěbořické rybníky.Zdroj: Deník/Veronika Bernardová

Tip na výlet

Rybníky, rozhledna Šibenice i Arboretum Nový dvůr

Čím dál větší oblibu si u místních i přespolních získává oblast stěbořických rybníků. Je zde klid, lokalita nabízí možnosti krásných procházek, odpočinete si na jedné z mnoha instalovaných laviček, odkud můžete třeba pozorovat i vodní ptactvo. „Nepříjemné je pouze to, že les, který k lokalitě přiléhá, si mnozí lidé pletou s parkem a volně zde venčí své psy, kteří tak běhají všude kolem. Toto může být nepříjemné nejen pro ostatní návštěvníky, ale také pro drobnou zvěř, která v lese žije. Ať se zde se psy klidně procházejí, ale po pěšinkách. A když už musí mít psa na volno, pak ať jej mají u nohy a nenechají jej pobíhat všude možně,“ upozorňuje starosta Stěbořic Roman Falhar.

Dalším lákadlem je rozhledna Šibenice, která je v současné době otevřena o víkendech. Významným turistickým cílem je také arboretum ve stěbořické části Nový Dvůr. A příznivci rybaření pak mohou využívat i malou nádrž nedaleko zmíněného arboreta. „Je to oblíbené místo, my tam dosazujeme ryby, máme porybné, kteří se o nádrž starají. A rybáři to kvitují. Je to relativně kousek od civilizace, ale je zde ticho a klid,“ dodává Roman Falhar.