Na druhý stupeň ludgeřovické základní školy docházejí také děti ze sousedních Markvartovic. Jenže kvůli nedostačující kapacitě hrozilo, že zde pro ně nebude místo. Obec se proto rozhodla, že je zapotřebí základní školu rozšířit.

„Už nám opravdu chybí třídy. Vybudovali jsme už i kontejnerovou dvouučebnu, kde máme dvě třídy základní školy, ty teď byly prázdné, protože děti se učily na dálku. S Markvartovicemi jsme se dohodli, že nám polovinu nákladů na tyto dvě provizorní učebny zaplatí. Avšak už loni byl další problém, že jedna třída byla takzvaně rotující. Všechny třídy jsme měli plné a jedna chodila vždy tam, kde bylo zrovna místo a takto se to točilo. Letos už by takové třídy byly dvě. A i proto provádíme nástavbu. Teď budeme mít zase na nějakou dobu prostor, abychom mohli dále brát i děti z Markvartovic,“ vysvětluje starosta Ludgeřovic Daniel Havlík.

V přistavovaném patře vznikne pět nových odborných učeben. Zároveň s tímto běží i rekonstrukce dílen na technické vyučování a stavba nové nafukovací haly se zázemím, protože malá tělocvična je již nevyhovující. „Vlastně děláme tři stavby v jedné. Vše probíhá podle plánu, hotovo by mělo být nejpozději k 1. září letošního roku,“ upřesňuje starosta.

Obecní úřad v Ludgeřovicích.Obecní úřad v Ludgeřovicích.Zdroj: Deník/Veronika Bernardová

Tři mateřské školy

Plnou kapacitu ale nemá jen ludgeřovická základní, ale rovněž i tamní mateřské školy, které jsou celkem tři. S rostoucím počtem obyvatel totiž logicky přibývá i více dětí. „Celkem pět oddělení mateřských škol spadá po obec, dále dvě a půl oddělení patří místní církevní školce a další dvě jsou v soukromé mateřské škole Liščata. Jedno z nich po domluvě s panem majitelem využívá pro dvouleté děti i obec, což částečně hradíme my a částečně rodiče, aby nám už malé děti neodcházely jinam. A další školka je ještě na Vrablovci, v tomto případě ale jde o klub, usilují však o statut lesní školky. Všechna oddělení školek jsou nicméně plná, příliv dětí je velký,“ konstatuje Daniel Havlík.

Rekonstrukce základní školy, duben 2021.Rekonstrukce základní školy, duben 2021.Zdroj: Deník/Veronika Bernardová

Otázky pro ředitele školy

Odpovídá ředitel ZŠ a MŠ Ludgeřovice Karel Moric

Co se u vás ve škole momentálně děje?

Na naší Základní škole v Ludgeřovicích je stále živo a rušno. V současné době dokončujeme nástavbu čtvrtého patra hlavní budouvy školy a také novou fasádu celé naší školy. V měsíci dubnu byly zahájeny práce na venkovním sportovišti areálu školy stavbou víceúčelové nafukovací haly s celoročním provozem a veškerým sportovním zázemím včetně šaten a sociálního zařízení. Vytvořit nové sportovní prostředí již bylo nutností, jelikož stávající tělocvična je svou velikostí pro početné třídy zcela nevyhovující. Zároveň jsme se pustili do rekonstrukce prostorů dílen.

Jak jste zvládali situaci ohledně koronaviru a s tím způsobené problémy, které školáci zažívali?

Distanční výuku jsme zvládli skvěle. Už před pandemií jsme se zaměřovali na IT technologie a patříme k nejlépe vybaveným školám, takže naši učitelé i žáci si uměli s touto nečekanou situaci rychle a opravdu dobře poradit. Každý pedagogický pracovník je vybaven pracovním notebookem a iPadem a žáci jsou již od nejnižších tříd zvyklí pracovat v prostředí Google Classroom, Seesaw a dalších aplikacích. Ale samozřejmě jsme se všichni na návrat dětí do tříd těšili.

Vypíchl byste nějakou zajímavost z období pandemie?

Naše žáky se snažíme neustále podporovat a motivovat  k co nejlepším výsledkům, proto jsme pro žáky 9. ročníků připravovali konzultace přímo ve škole za dodržování veškerých mimořádných opatření jako přípravu na přijímací zkoušky a v tomto týdnu proběhly ve škole zkoušky z úrovně anglického jazyka tzv. Cambridge Exams, které u nás žáci již několik let skládají. Naše škola je také přípravným centrem pro tyto zkoušky. Takže můžeme říct, že návrat žáků do škol, testování a opatření  zvládáme bez obtíží, a jsme rádi, že máme žáky zpět ve třídách.

Hasičská zbrojnice.Hasičská zbrojnice.Zdroj: Deník/Veronika Bernardová

Oblastí kolem rybníků povede naučná stezka

Vyhledávaným cílem procházek bývají ludgeřovické rybníky, v této oblasti žije také spousta chráněných živočichů. Obec má v plánu rybníky vyčistit a vybudovat zde naučnou stezku. „Cesta kolem rybníků patří ještě zčásti pozemkovému úřadu, zčásti Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. My tam máme oficiální cyklostezku, ale stát se o ni nestará. Je v dezolátním stavu, chceme ji kompletně převést do našeho majetku a vybudovat naučnou stezku. Lidé by se dozvěděli, jací živočichové v lokalitě žijí, jaké máme ryby v rybnících. Vyrostly by zde broučníky, čmelníky, možná i malá políčka na bylinky,“ přibližuje starosta Ludgeřovic Daniel Havlík s tím, že o pozemky obec usiluje už od roku 2008.

Jurčkova kaplička a odpočívadlo cyklostezky.Jurčkova kaplička a odpočívadlo cyklostezky.Zdroj: archiv obce

Ludgeřovice, Markvartovice, Petřkovice

Jedna velká oblast, to jsou dvě obce a jedna městská část, spojená v podstatě v jedno velké „město“. Při cestě z Markvartovic do Ludgeřovic a dále do Petřkovic je oblast zcela zastavěná a na to, že už jste v úplně jiné obci, vás musí upozornit až informační cedule.

„Městem tato oblast nikdy nebyla, ani nikdy nedošlo k žádnému sloučení. Vždy to byly samostatné obce. A samozřejmě, protože tudy vedla cesta, tak se pořád přistavovalo kolem ní,“ vysvětluje ludgeřovický starosta Daniel Havlík. Část katastru byla už v minulosti Ludgeřovicím sebrána.

„Málokdo ví, že šachta Lidice mezi Petřkovicemi a Lhotkou se historicky nacházela na našem katastru. Ale poté musely spadat všechny šachty, doly, hutě pod Ostravu, takže nám kus katastru vzali a rozdělili jej mezi Petřkovice a Lhotku. Dokonce jsme našli i originální hraniční důlní kameny, jeden z roku 1866 se nám povedlo zachránit. Máme jej schován v depozitu a chceme z něj udělat památku, že i Ludgeřovice byly hornickou obcí,“ dodává starosta.

Z historie Ludgeřovic

Ludgeřovice.Ludgeřovice.Zdroj: archiv obceLudgeřovice se nacházejí mezi Hlučínem a Ostravou, náleží k nim také Vrablovec. V Ludgeřovicích je devítiletá základní škola, tři mateřské školy, dvě soukromá zdravotnická střediska, pošta. Nechybí několik restaurací ani prodejny potravin. Doprava je zajišťována příměstskými autobusovými linkami i autobusy ostravského dopravního podniku.

První písemná zmínka o vsi je uvedena v dochované listině, sepsané dne 28. 1. 1303 na hradě Landeku. Je psána latinsky a kromě jiných svědků je ztvrzena i „Balderamem, rychtářem z Rudgersdorfu“. Tímto je dokumentována existence vsi „Rudgersdorf“ (Ludgeřovice).

Po celá staletí ležela ves uprostřed hlubokých hvozdů, její obyvatelé se živili prací v lese a jeho postupným klučením na zemědělskou půdu. V 19. století začali obyvatelé docházet za prací do rozrůstajících se černouhelných dolů a hutí v Ostravě. Dodnes tam za prací dojíždí většina dospělých obyvatel. Obec značně utrpěla za třicetileté války a také za druhé světové války, v níž padlo na frontách nebo bylo při bojích zabito 250 obyvatel, zejména mladých mužů.

Do 18. století patřila obec k České koruně resp. k Rakousku. Po prohrané Rakousko – Pruské válce patřila spolu s celým územím Hlučínska k Prusku, později Německu, a to až do 4. 2. 1920, kdy se toto uzemí stalo součástí Československé republiky. Mnichovským diktátem bylo Hlučínsko od 2. 10. 1938 znovu přičleněno k Německé říši. Po druhé světové válce se Hlučínsko opět stalo součástí Československé republiky, nyní České republiky.

Slavní rodáci

Ludvík Kus (1931-2010) český kněz, krnovský děkan

Vladimír Coufal (*1992) fotbalista, český reprezentant

Zajímavost

Ludgeřovice jsou čtvrtou největší obcí bez statusu města v České republice (největší jsou Petrovice u Karviné). Žije zde 4 986 obyvatel. S tím souvisí i nesmírná pracovitost zdejších obyvatel, kteří v letech 1945 až 1990 v obci vystavěli nebo zrekonstruovali kolem osmi set rodinných domků.

Zdroj: www.ludgerovice.cz

Chrám sv. Mikuláše.Chrám sv. Mikuláše.Zdroj: Deník/Veronika Bernardová

Tip na výlet

Novogotický chrám i procházky přirodou
Markvartovická 80/58

K návštěvě láká v Ludgeřovicích kostel sv. Mikuláše. Bývá zapojen také do projektu Otevřené chrámy, kdy si jej mohou zájemci projít i s průvodcem. Jedná se o druhý největší novogotický kostel v ČR. S objektem fary a domovem pro seniory je to pak největší novogotický církevní komplex u nás. Vyhledávané jsou také procházky kolem rybníků nebo po obnovených bývalých polních cestách. V tomto trendu chtějí v obci pokračovat, chystá se další obnova polní cesty, a to směrem na Markvartovice, která bude rovněž osázena stromy.