Až do minulého roku se museli dobrovolní hasiči z Vlaštoviček spokojit se zázemím v malém domku v centru obce. Jeho technický stav však ale vůbec nebyl vyhovující, nebylo zde ani dost místa k uskladnění nutného materiálu. To se změnilo, protože loni na jaře se začala stavět zbrusu nová hasičská zbrojnice.

„Bojovali jsme o ni přibližně dvanáct let, kdy jsme se snažili získat na tuto stavbu za osm milionů korun dotace z několika fondů, což se bohužel nepodařilo. Nakonec nám pomohlo statutární město Opava, které novou zbrojnici zaplatilo,“ přibližuje starosta opavské městské části Vlaštovičky René Holuša.

Starosta Vlaštoviček René Holuša.
Zóny pro stavbu nových domů se připravují, Vlaštovičky by se měly rozrůstat

Místní dobrovolní hasiči tak už mají k dispozici nejen novou hasičárnu, ale konečně mají vše, jak se říká, pod jednou střechou. Nechybí zde prostorná garáž, sklad, šatna, klubovna nebo věž pro sušení hadic.

Co se dále podařilo a na čem se pracuje?

Hasičská zbrojnice ale nebyla jedinou investiční akcí, která se ve Vlaštovičkách povedla zrealizovat. Ještě předtím, konkrétně v roce 2019 byla v obci dokončena splašková kanalizace. Stavěla se třičtvrtě roku a nyní už jsou celé Vlaštovičky úspěšně odkanalizovány. Před pěti lety se kompletní rekonstrukce dočkala i mateřská škola.Už druhým rokem pak běží práce na opravách kulturního zařízení.

Obec Vlaštovičky. Nová hasičská zbrojnice.Obec Vlaštovičky. Nová hasičská zbrojnice.Zdroj: Deník/Veronika Bernardová

V něm kromě prostoru pro konání kulturních akcí sídlí také obecní úřad, v suterénu se nachází keramická dílna s pecí, kterou využívá místní kroužek keramiky. Vyrostla zde i menší posilovna pro mládež. Ve vrchním patře pak jsou dva obecní byty, jeden slouží jako startovací pro mladé občany, další pro seniory. „Renovace našeho kulturního zařízení už byla potřeba. Co se zázemí pro konání akcí týká, je jeho kapacita asi sto osob. Kromě výše zmíněného zde v zimním období probíhá i taneční kroužek pro děti, které tady trénují. A ještě zde máme i kroužek historického šermu. Kulturní zařízení je tedy vyplněno velmi slušně,“ říká René Holuša. Aktuálně se v objektu maluje, dělá se obložení. Pracovat se bude i na nových podlahách, do kanceláří úřadu přibude nový nábytek.

Obec Vlaštovičky. Obecní sad.Obec Vlaštovičky. Obecní sad.Zdroj: Deník/Veronika Bernardová

Dříve dvě samostatné obce, dnes jedna městská část

Vlaštovičky jsou dnes městskou částí Opavy a tvoří je dvě dříve samostatné obce – Vlaštovičky a Jarkovice. Ke sloučení pod názvem Vlaštovičky došlo v únoru 1952, protože občané Jarkovic nesestavili k volbám kandidátku. Městskou částí se Vlaštovičky staly v roce 1989, v roce 2002 schválil parlament ČR znak a prapor obce, dříve měly obě obce každá svůj znak. Na znaku nechybí letící vlaštovka, stříbrné rádlo je znak zemědělské obce, stříbrné a zelené hroty jsou pak znakem Olomouckého arcibiskupství, protože obec je moravskou enklávou.

Obec Vlaštovičky. Dům sv. Cyrila a Metoděje pro zrakově postižené.Obec Vlaštovičky. Dům sv. Cyrila a Metoděje pro zrakově postižené.Zdroj: Deník/Veronika Bernardová

Domov pro nevidomé

Dům sv. Cyrila a Metoděje pro zrakově postižené byl ve Vlaštovičkách založen 29. září 1996. Toto chráněné bydlení slouží dospělým lidem s těžkým zrakovým nebo lehkým mentálním postižením. V objektu se nachází také kaple sv. Cyrila a Metoděje. Obec Vlaštovičky pořádá vždy na svátek zmíněných věrozvěstů 5. července Cyrilometodějskou slavnost. V kapli se koná mše, probíhají i komentované prohlídky Domu sv. Cyrila a Metoděje a chráněných dílen. V režii obce se pak nese kulturní program ve vlaštovickém sportovním areálu.

Z historie Vlaštoviček

Vlaštovičky.Vlaštovičky.Zdroj: archiv obceVlaštovičky tvoří dvě části – Vlaštovičky a Jarkovice. Obec je městskou částí Opavy. Funguje zde mateřská škola, sbor dobrovolných hasičů či myslivecké sdružení. Aktivní je také klub důchodců, kteří se v místní restauraci setkávají přibližně pětkrát do roka. „Obec jim vždy zajistí pohoštění, akce se účastní asi čtyřicet lidí, což je krásný počet z celkových asi šedesáti, pětašedesáti seniorů, kteří ve Vlaštovičkách žijí. Občas mají i nějaký zájezd, výlet, jsem rád, že u nás tento klub máme,“ říká starosta Vlaštoviček René Holuša. Zkrátka nepřicházejí ani děti, pro které obec chystá příměstské tábory. Dopravní obslužnost je zajišťována autobusovou linkou městské hromadné dopravy, do Vlaštoviček jezdí i příměstské autobusy.

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1231, kdy se nazývala Vlastovice a nacházela se západně směrem k obci Jamnice. Obec byla v dubnu 1241 přepadena Mongoly (spolu s obcí Holasice a Raduň). Mladí muži a dívky, kteří neutekli do blízkých lesů, byli zajati a odvezeni do otroctví. Mnoho lidí tento masakr nepřežilo a obec byla vypálena. Ti, kterým se podařilo uniknout, se ukryli v tzv. jámě (dnešní Jamnice). V následujícím roce se začali občané vracet a budovat novou obec východním směrem u potoka. Při této činnosti obdrželi dekret, že kdo bude zakládat novou obec, nemusí platit žádné daně a také robotovat.

Zámek v Oldřišově.
Stará budova v centru Oldřišova prochází rekonstrukcí. Bude z ní kulturní dům

Nejstarší pečeť pochází již z r. 1606. Znázorňuje vlaštovku, rok a latinský název obce. Uděluje název obce podle ptáka, který se v okolí hojně vyskytuje-vlaštovka (latinský Wlastowitz).

Roku 1640 byli „vlaštovští“ zbaveni roboty koňské a pěší z důvodu jednak vzdálenosti a jednak z důvodu drancování od vojska u Opavy.

V roce 1777 byla zřízena česká škola v soukromém domě učitele na pozemku dnešní mateřské školy. V roce 1788 byla postavena dřevěná školní budova společná i pro obec Jarkovice a roku 1821 byla budova přestavěna na zděnou jednotřídní, kterou navštěvovaly i děti z Milostovic. V roce 1915 přešla česká škola pod patronát Matice Cyrilometodějské v Olomouci a správou školy byl pověřen konvent dominikánek z Řepčína u Olomouce.

Rozhledna Šibenice.Rozhledna Šibenice.Zdroj: www.kudyznudy.cz

Do roku 1850 patřila obec k panství Vlaštovičky (moravská enkláva). Od 1850 vlastní správa. V letech 1850-1949 politický a státní okres Opava, od roku 1949 pak okres Opava.

V letech 1850 až 1868 byly Vlaštovičky osadou Jaktaře, od roku 1868 samostatná obec. V roce 1951 byly k ní připojeny Jarkovice. Od 1. 1. 1976 se Vlaštovičky staly městskou části Opavy a obec Jarkovice tak zanikla. Vlaštovičky patří k farnosti Opava Jaktař. Matrika je vedena od roku 1659.

Za návštěvu zde stojí nedaleká nová rozhledna Šibenice (4 km jihozápadně od Vlaštoviček), která stojí na nejvýše položeném bodě v blízkém okolí (377 m n. m.). Právě zde měla před druhou světovou válkou vzniknout obrovská pevnost, která se ale nestihla vybudovat. Na tuto část historie bude nyní upomínat podoba nové rozhledny, která byla postavena v duchu prvorepublikových bunkrů. Sloužit bude nejen k rozhledu po krajině, ale i jako minimuzeum věnující se výstavbě bunkrů v naší oblasti.

Jarkovice zase patří k nejstarší vrstvě osídlení Opavska. Poprvé se připomínají v listině Bořuty z Heraltic roku 1349. V roce 1412 se v Jarkovicích uvádějí dvě krčmy a mlýn.

Rok 1650 po zničení cizími vojsky při obsazování Opavy obdrželi jarkovičtí určitá privilegia, která potvrdil v roce 1737 Karel Vl. Jarkovice byly malou českou obcí, do roku 1918 se silnou německou menšinou.

Obec Vlaštovičky. Obecní rybníček.Obec Vlaštovičky. Obecní rybníček.Zdroj: Deník/Veronika Bernardová

Zajímavost

Přestože jsou Vlaštovičky obklopeny ze všech světových stran Slezskem, jedná se z historických důvodů o moravskou enklávu.

Tip na výlet

Obecní rybníček, sad i gulášové soutěže

Vlaštovičky nabízí příjemné prostředí k relaxaci. Využít mohou návštěvníci zrevitalizovaný obecní rybníček na kraji obce, nechybí zde lavičky, lidé mohou pozorovat třeba divoké kachny. Nedaleko odtud mohou zájemci strávit čas v obecním sadu, nachází se zde i odpočívadlo pro cyklisty nebo pozorovatelna zvěře. V letošním roce se začal stavět biokoridor, zasadily se stromy, keře, vybudovaly úkryty pro zvěř. Úpravy se dočká i cesta, která dvoukilometrovým koridorem vede. Při procházce si budou moci lidé odpočinout na lavičkách. Pozvání přijměte i na některou z kulturních akcí. Kromě plesů probíhá ve Vlaštovičkách každou sobotu od půlky června do půlky září gulášová sezona. Jde o celkovou soutěž ve vaření gulášů, klání je vyhodnoceno v září na vinobraní. Mezitím sem můžete zavítat na dožínky nebo karmáš, který se koná 5. července. Kulturní akce pořádá také místní centrum Holos.