Jde o projekt ČSOP Ochránce, který pracuje pod záštitou firmy Semix Pluso. Soustava mokřadů a tůněk získala dokonce ekologické ocenění nadace Veronika, které se uděluje za významný přínos životnímu prostředí. Pravým opakem tohoto ocenění je nechvalně známý Ropák roku, který má naopak upozornit na činy přírodu devastující.

Soustava tůní a mokřadů má podpořit a stabilizovat populaci obojživelníků, dalších živočichů a rostlin vázaných na vodní a mokřadní prostředí oblasti obce Raduň. Vodní nádrže slouží především k rozmnožování obojživelníků, kteří zde nacházejí příhodné podmínky. Žáby a čolci se mohou rozmnožovat výhradně ve vodě, kam nakladou svá vajíčka. „Jezírka jsme vytvořili v roce 2006. Hlavním smyslem tohoto projektu je rozšíření povědomosti o přírodě,“ uvedla Elen Vaňková z uvedené firmy.

Na informační tabuli se mohou návštěvníci seznámit s tím, jak projekt vznikl, a také s popisem, jaké druhy živočichů mohou v mokřadech vidět. „Jde o biotop, kde si příroda hospodaří sama,“ uvádí Vaňková. Podle jejích slov plánuje firma další projekty se zaměřením na životní prostředí. Při teplejším počasí mohou návštěvníci této lokality vidět i slyšet například ropuchu obecnou či zelenou, několik druhů skokanů, rosničku zelenou nebo kuňku obecnou či čolka velkého.