Hematologicko-transfuzní oddělení Slezské nemocnice Opava (SNO) má ve svém registru okolo deseti tisíc dárců krve. Aktivních jich je kolem tří tisíc. „To znamená, že chodí k odběrům krve v nějakých pravidelných intervalech. Ženy většinou třikrát za rok, muži čtyřikrát, a jsou to právě muži, koho je více, asi sedmdesát procent. Není to záležitost jen našeho opavského oddělení, celkově je žen dárkyň méně," vysvětlila zástupkyně primářky hematologicko-transfuzního oddělení SNO Simona Kudlíková.

MLADÝCH DÁRCŮ NENÍ MNOHO

Věkový průměr lidí, kteří chodí darovat krev v Opavě, je mezi čtyřiceti až padesáti lety. Je to všeobecný trend.

„Chtěli bychom k dárcovství krve přilákat mladší generaci. V rámci Světového dne dárců krve proto v pátek 17. června proběhne na našem oddělení akce zaměřená na propagaci dárcovství krve, která si klade za cíl oslovit především mladší generaci. Akci připravuje naše oddělení ve spolupráci s divadelním souborem GAFA," řekl ředitel SNO Ladislav Václavec. Bez předchozího objednání mohou přijít lidé darovat krev v pondělí od 6 do 11 hodin a v úterý a čtvrtek od 7 do 9 hodin. V pátek pak po předchozím objednání od 6 do 11 hodin.

ODBĚR TRVÁ DESET MINUT

Zájemce vyplní dotazník a podstoupí vstupní laboratorní odběry, podle kterých je posouzena jeho způsobilost k odběru. Pokud dopadnou dobře, může dojít k samotnému odběru krve, který trvá do deseti minut. Množství odebrané krve bývá přibližně půl litru. „Krev se pak dále zpracovává a slouží jako surovina pro výrobu transfuzních přípravků. Uchovává se v lednici při teplotě od dvou do šesti stupňů Celsia a vydrží maximálně jednačtyřicet dní. Snažíme se podporovat takzvané regulované dárcovství, tedy provádíme odběry krve vždy s ohledem na aktuální potřebu. Je-li nadbytek transfuzních přípravků určité skupiny, pak dárce této skupiny zbytečně neodebíráme," poznamenala Simona Kudlíková a dodala, že důležitá je také spolupráce s jinými transfuzními stanicemi, které mohou v případě potřeby krev dodat, nebo naopak, kterým může opavské oddělení poskytnout transfuzní přípravky ze svých zásob.

TETOVÁNÍ ČI KLÍŠTĚ ODBĚRY POZASTAVÍ

Některé faktory mohou darování krve ovlivnit. „Lidé, kteří prodělali infekční choroby, například žloutenku typu B nebo C a podobně, krev darovat nesmí. Pak jsou tu dočasné faktory, které mohou darování na nějakou dobu zastavit. Jedná se o případy, kdy se třeba člověk nechal tetovat nebo měl přisáté klíště. Mnoho lidí také cestuje do exotických zemí mimo Evropskou unii, kde existuje ohrožení malárií a dalšími nemocemi. V takovém případě je člověk jeden měsíc po návratu blokován," sdělila Simona Kudlíková. To, že by v letních měsících byl krve nedostatek, nepotvrdila. S pravidelnými dárci jsou však v kontaktu, a je-li zrovna nějaká krevní skupina více potřeba, domluví se s nimi na odběru. „Máme s nimi navázaný opravdu dobrý vztah. Takže jim zavoláme a oni třeba hned příští den přijdou krev darovat. Určitě se tedy nestává, že by krev nebyla," doplnila.

Kromě krve mohou lidé darovat také další krevní složky, a sice destičky a plazmu. Darování plazmy probíhá ve čtrnáctidenních intervalech. „Následně se zamrazuje na teplotu minus pětadvacet stupňů Celsia a vydrží až tři roky. Doporučujeme však darovat plazmu až po předchozích odběrech plné krve," řekla Simona Kudlíková. Opavské transfuzní oddělení dodává krev do Krevní banky Sdruženého nemocničního zařízení Krnov. Spolupracuje také s Krevním centrem Fakultní nemocnice Ostrava, a to při dárcovství kostní dřeně. Ačkoli její darování v Opavě není možné, mohou se zde zájemci přihlásit do registru dárců.

Veronika Bernardová