Náramek, který monitoruje osoby v domácím vězení, používá také jeden pachatel kontrolovaný na území opavského regionu. 

„V republice je aktivně používáno zhruba sedmdesát monitorovacích zařízení, z toho přibližně do deseti kusů v Severomoravském soudním kraji, kterým je míněn celý kraj Moravskoslezský, celý kraj Olomoucký a menší část kraje Zlínského. V soudním okrese Opava je nyní takto monitorovaný jeden pachatel,“ uvádí vedoucí opavského střediska Probační a mediační služby Petr Tesař.

Tyto náramky zajišťují provádění trestu domácího vězení a monitoring nahrazuje dosavadní namátkové kontroly domácích vězňů probačními úředníky. U náramků už mohou díky vysílanému signálu sledovat, jestli vězni dodržují režim, jestli se pohybují jen ve vymezeném prostoru, jestli se včas vracejí z povolené práce rovnou domů, jestli nepijí alkohol a jestli neporušují výslovný zákaz přibližovat se k důležitému svědkovi nebo oběti svého zločinu.

Trest domácího vězení může soud uložit až na dva roky pachatelům všech nedbalostních trestných činů i těch úmyslných činů, u kterých horní hranice trestní sazby nepřevyšuje délku pět let.

Odsouzený musí písemně slíbit, že se ve stanoveném časovém období bude zdržovat na určené adrese, a plnění kontroluje právě náramek. Pokud pachatel dohodu nedodrží, soud mu může domácí vězení přeměnit na klasické odnětí svobody.

Monitorovací náramek má i finanční přednost. Pobyt jednoho odsouzeného ve vězení přijde stát na 1200 korun denně, domácí vězení vyjde pouze na 130 korun, přičemž padesát korun hradí odsouzený.