„Termín se mi jeví jako optimální, v loňském roce jsme začínali už čtvrtého července, takže zhruba o týden dříve. Stroje vyjely do jarního ječmene a v současné době máme vymláceno už více než 40 hektarů,“ sdělil agronom Jiří Tengler ze Zemědělského podniku Otice.

Že je vše na počátku, potvrdil také Lumír Juroš, člen představenstva Agrární komory Ostravsko.

„Na několika místech se začal sklízet především ozimý ječmen. Někde se ale ještě do sklízení úrody nepustili, protože jsou zrna vlhká,“ upřesnil. Sucho je problém, momentálně si zemědělci přejí, aby zapršelo vydatněji.

„Déšť potřebujeme ještě na cukrovou řepu a kukuřici, na druhou stranu by nás ale lehce brzdil při sklizni obilovin,“ doplnil Juroš.

Sklizeň - Ilustrační foto.

Mezi ty, kteří ještě vyčkávají, patří například agronom Lukáš Stošek.

„Čekám na sklizňovou vlhkost zrna. Při posledním měření měl ječmen dvacetiprocentní vlhkost, ideální je, když má kolem dvanácti, hraniční pak je zhruba patnáct procent,“ informoval a doplnil, že u olejnin, jako je například řepka, je důležité, aby byla naměřená vlhkost pod devět procent, jinak by mohlo dojít ke žluknutí tuků a podobně. Měření probíhá v zemědělském provozním vlhkoměru. A dá se poznat zralost i pouhým okem?

„Okem plnou zralost obilovin poznáme tak, že se klas takzvaně zaháčkuje, to znamená, že se ohne směrem dolů a že více než 75 procent nejhořejších kolének je zaschlých“ upřesnil agronom.

Navzdory suchému dubnu to letos vypadá, že výnosy úrody budou průměrné až lehce vyšší.

„Obecně si myslím, že díky chladnému a srážkově bohatému květnu dostaly plodiny, co potřebovaly,“ odvětil s tím, že stále ale v půdním profilu voda chybí, a pokud se nenaplní ani na podzim, bude to možná problém nejen v příštím roce, ale už na podzim při setí nových porostů, kdy hrozí jejich špatné vzcházení.