„Pro zklidnění dopravy v této oblasti bylo proto navrženo a Dopravním inspektorátem PČR následně schváleno, že v úseku mezi ulicemi Mlýnská a Polanova budou v termínu od 1. září letošního roku na všech křižovatkách odstraněny dopravní značky upravující přednost vozidel při průjezdu křižovatkami a bude zde stanoven režim tzv. přednosti zprava,“ uvedl referent oddělení správy dopravy a pozemních komunikací odboru dopravy opavského magistrátu Dalibor Novotný.

V těchto křižovatkách bude vodorovným dopravním značením vyznačena hranice křižovatky, a řidič tak bude dostatečně srozuměn s nutností dát v tomto místě přednost jiným vozidlům. „Na tuto změnu režimu bude samozřejmě řidič včas upozorněn výrazným informativním dopravním značením, které bude avizovat změnu přednosti v jízdě v dané oblasti.

Věříme, že toto opatření v dané lokalitě přispěje k bezpečnosti provozu stejně úspěšně jako v jiných oblastech území města, kde je již zavedeno,“ dodal Dalibor Novotný.