Spolek Kostel sv. Janů, úzce spjatý s festivalem Hradecký slunovrat, se ho už delší dobu snaží vrátit zpět do života. Mši svatou k oslavě výročí Sametové revoluce a připomenutí nabyté svobody v něm bude 17. listopadu od 15.30 hodin sloužit biskup Martin David.

Po jejím skončení proběhne podpis darovací smlouvy, čímž formálně přejde vlastnictví kostela z farnosti sv. Ducha na spolek Kostel sv. Janů.

Kostel se nachází ve Smetanových sadech přímo u nejrušnější opavské křižovatky u zbytků městských hradeb a představuje něco jako oázu ticha a klidu. Dnes na první pohled připomíná svůj pozdně středověký původ už jen vzdáleně. Jeho historie je pevně spjata s řádem johanitů, známým též jako řád maltézských rytířů.

Slezská nemocnice v Opavě.
Zákony jsou v ČR nastaveny volněji i proto, aby se neprováděly nelegální potraty

Příchod řádu do českých zemí se datuje po polovině 12. století. Ve třicátých letech 14. století nechal opavský vévoda Mikuláš II. postavit na Ratibořském předměstí v Opavě špitál a kapli sv. Mikuláše. O dvacet let později je svěřil do péče johanitům a za další tři roky jim připadl i nově vystavěný kostel, zasvěcený sv. Janu Křtiteli a sv. Janu Evangelistovi v podobě síňového typu o třech polích v každé lodi. Časem prošel stavebními úpravami a při osvobozování Opavy v dubnu 1945 byl těžce poškozený.

Jeho dnešní podoba je výsledkem poválečné rehabilitace. V interiéru se podařilo dochovat kamenný náhrobník vratislavského světícího biskupa Bernarda Symbalského,v presbytáři jsou dvě cenné náhrobní desky řádových komturů Jiřího Lesoty ze Stéblova a Jiřího Adelsbacha z Domsdorfu z 16. století a socha Trpícího Krista.

Opavský kostel svatých Janů.Opavský kostel svatých Janů.Zdroj: archiv města Opavy

Hlavní oltář zdobí zlacený boltcový ornament s obrazy opavského malíře Ignáce Günthera. Ve venkovním výklenku je umístěna socha sv. Jana Nepomuckého, která do 50. let 20. století stávala poblíž mostu do Kateřinek. Kampaň za obnovu kostela byla v roce 2020 zahájena na portálu Startovač a sbírku festivalu Hradecký slunovrat a spolku Za Opavu na záchranu chátrajícího opavského kostela sv. Jana Křtitele podpořili mimo jiné spisovatelka Karin Lednická, kněz Zbigniew Czendlik a ekonom Tomáš Sedláček.