Nájemníci bytových domů č. p. 7 a 9 na Ostrožné ulici hledají pomoc u volebního lídra ČSSD v Moravskoslezském kraji Lubomíra Zaorálka. Cítí se totiž poškozeni vedením opavské radnice i zastupiteli, kteří rozhodli zmiňované domy prodat ve veřejné dražbě.

Nájemníci prý měli o odprodej městských bytů zájem, ale nebylo jim vyhověno.

„Na tom, že se v Opavě od roku 2006 prodávají domy i s nájemníky formou obálkové metody nebo dražby, se podílejí významnou měrou právě členové vaší strany,“ zdůrazňuje Pavel Stehlík z Občanského sdružení Za důstojné bydlení Opava, které zájmy nájemníků z Ostrožné zastupuje.

V dopise se tak uvádí, že jsou to oni, kteří svými hlasy umožnili prodej domů i s nájemníky již zmíněnými způsoby. Jde prý především o Václava Klučku, šéfa místní organizace ČSSD a jeho stranického kolegu Jaroslava Horáka, náměstka primátora, jenž podle sdružení byl a je předkladatelem všech těchto návrhů prodeje.

„Bez hlasů ČSSD by v Opavě prodej bytů i s nájemníky formou dražby či obálkové metody nemohl být schválen,“ apeluje na Lubomíra Zaorálka zástupce nájemníků. Zároveň mu připomíná, že na mítinku strany v Opavě mu volební lídr sdělil, že považuje za správný způsob prodeje městských bytů takový, kdy jsou byty přednostně nabídnuty stávajícím nájemníkům, že není s takovým postupem v Opavě seznámen.

Rovněž Zaorálkovi připomíná jeho slib záležitost prověřit a dotázat se na tyto skutečnosti pánů Klučky a Horáka. „Budu rád, když mě o výsledku jednání s panem Klučkou a panem Horákem budete informovat. Na vaši odpověď bude čekat mnoho občanů – nájemníků, kteří od roku 2006 žijí ve velké nejistotě a nejsou si jisti, jak to s jejich nájemním bydlením dopadne,“ končí dopis Pavel Stehlík.

Jak bude politik na otevřený dopis Opavanů reagovat, se dozvíme. Pavel Stehlík slíbil, že nás s odpovědí Zaorálka seznámí.