Podle platných Zásad převodu a nabytí nemovitostí má předkupní právo na takto prodanou nemovitost z důvodu zabránění dalším spekulativním prodejům po dobu tří let město Opava. Nájemníci tudíž mají povinnost dům nabídnou městu, a to za stejnou cenu, za jakou jej koupili.

„Protože zamýšlíme předmětné nemovitosti prodat, v rámci sjednaného předkupního práva je tímto nabízíme ke koupi statutárnímu městu Opava za shora uvedenou kupní cenu v celkové výši 7 100 000 korun,“ uvádějí Lubomír a Marie Suroví v dopise adresovaném vedení opavské radnice.

Manželé si přitom vyhrazují podmínku, že s nimi město uzavře ihned po nabytí předmětných nemovitostí smlouvu o nájmu k bytu, který užívají od roku 1984. V případě, že kupní cena ze strany města nebude vyplacena v dohodnuté době dvou měsíců od doručení nabídky koupě městu, zaniká předkupní právo města a současní majitelé domu budou moci nemovitost převést na někoho jiného.

Na svém úterním zasedání zastupitelé schválili odkoupení domu U Jaktařské brány městem. Manželům Surovým bude doručeno rozhodnutí zastupitelstva a poté s nimi proběhnou další jednání. „Prodávajícím oznámíme rozhodnutí zastupitelstva a musíme vyčkat, jak na ně zareagují,“ uvedl Pavel Vltavský z odboru evidence majetku a budov Magistrátu města Opavy.

Ve hře jsou tedy různé varianty a nyní kromě jiného i ta, že manželé Suroví rozhodnutí zastupitelstva nepřijmou a od záměru prodeje odstoupí. Podle Pavla Vltavského je pravděpodobné, že v případě úspěšného odkoupení nemovitosti městem bude vypsána nová soutěž na prodej domu.